Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów

Data publikacji: 24-01-2018  |  Data aktualizacji: 31-03-2020  | Autorka: Emilia Dudzińska

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów

Jak łatwo stworzyć deski, płytki, płyty chodnikowe w programie 3ds Max?

Plugin Floor Generator jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi zewnętrznych przy tworzeniu modeli wnętrz. Istnieje wersja tego pluginu zarówno dla programu 3ds Max jak i programu Sketchup. Można nim stworzyć m.in. panele podłogowe, kafelki na ścianie, sufit modułowy w biurze. W tym poradniku skupimy się na wersji dla programu 3ds Max.

Jego darmowa wersja obejmuje moduły prostokątne. Płatna wersja jest rozszerzona o wzór jodełki (herringbone, chevron), basket weave oraz hexagon. W poniższym tutorialu z programu 3ds Max są szerzej omówione parametry wersji Standard.


Korzystanie z Floor Generator jest relatywnie proste i intuicyjne, jednak by poznać całą moc narzędzia warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami.
Pierwszym krokiem jest stworzenie zamkniętej linii. Można w tym celu wykorzystać ściany do której wierzchołków można przyciągać wierzchołki linii (funkcja Snap).

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 22

Co więcej taki obrys możemy wykorzystać także do stworzenia sufitu i listwy przypodłogowej (funkcja Sweep). Na linię należy nałożyć modyfikator Floor Generator. Po nałożeniu zastosowane zostaną domyślne ustawienia.

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 21

Poniżej omówione są funkcje kolejnych elementów:

1. Floor pattern

 • Standard (prostokątne/kwadratowe) - wersja darmowa
Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 01
 • Herringbone (jodełka) - wersja płatna

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 02
 • Chevron (jodełka) - wersja płatna

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 03
 • Basket Weave - wersja płatna
Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 04
 • Hexagon - wersja płatna
Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 05
2. Board Size - wymiary oraz podstawowe parametry wzoru
 • Max length - maksymalna długość pojedynczego elementu
 • Min length - minimalna długość pojedynczego elementu. Parametr domyślnie zablokowany. W celu odblokowania go należy wybrać L, który znajduje się przy obu powyższych parametrach po prawej stronie
Spread - kontroluje stosunek dłuższych elementów do krótszych. Wartość 0,5 nadaje różne długości równomiernie, niższe wartości nadają więcej elementów krótszych, wyższe więcej elementów dłuższych

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 06

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 07

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 08
 • Max Width - maksymalna szerokość pojedynczego elementu
 • Min Width - minimalna szerokość pojedynczego elementu. Parametr domyślnie zablokowany. W celu odblokowania go należy wybrać L, który znajduje się przy obu powyższych parametrach po prawej stronie
 • Spread - kontroluje stosunek szerszych elementów do węższych. Wartość 0,5 nadaje różne długości równomiernie, niższe wartości nadają więcej elementów krótszych, wyższe więcej elementów dłuższych

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 09
 • Grout Len - szerokość fugi/odstępu pomiędzy w kierunku, w którym jest określana długość elementów
 • Grout Wid - szerokość fugi/odstępu pomiędzy w kierunku, w którym jest określana szerokość elementów
 • Powyższe parametry mogą być zablokowane (obie wartości będą takie same) lub odblokowane (możliwość nadania różnych wartości)
Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 10
 • Min Offset % - minimalny procent przesunięcia w kierunku Length elementów względem siebie
 • Max Offset % - maksymalny procent przesunięcia w kierunku Length elementów względem siebie. Parametr domyślnie zablokowany

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 11
 • Extrude - wysokość elementu
 • Bevel - wysokość elementu, która jest ścięta
 • Outline - kontroluje kąt ścięci. Wartość taka sama jak Bevel da kąt 45 stopni, większe wartości dadzą większy kąt ścięcia, mniejsze wartości - mniejszy kąt ścięcia

Floor Generator - omówienie parametrów

Tip: Przy modelowaniu płytek łazienkowych na ścianie warto pominąć wartość Extrude ze względu na zbyt duży światłocień płytki co skutkuje ciemną fugą.

3. Variation Per Board - zróżnicowanie położenia elementów
 • Max Rotation - maksymalny stopień obrotu względem swojej osi z blokadą maksymalnej wartości zapobiegającej nakładaniu się elementów
 • Min Rotation - minimalny stopień obrotu względem swojej osi
 • Spread - kontroluje rozłożenie wartości Min i Max. Wartość 0,5 daje równomierne rozłożenie, wartości mniejsze dają przewagę Min, wartości wyższe przewagę Max

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 12
 • Max Offset X - maksymalne odsunięcie względem osi X
 • Min Offset X - minimalne odsunięcie względem osi X
 • Spread - kontroluje rozłożenie wartości Min i Max. Wartość 0,5 daje równomierne rozłożenie, wartości mniejsze dają przewagę Min, wartości wyższe przewagę Max

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 13
 • Max Offset Y - maksymalne odsunięcie względem osi Y, dostępne po odblokowaniu
 • Min Offset X - minimalne odsunięcie względem osi Y
 • Spread - kontroluje rozłożenie wartości Min i Max. Wartość 0,5 daje równomierne rozłożenie, wartości mniejsze dają przewagę Min, wartości wyższe przewagę Max

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 14
 • Max Tilt - maksymalne przechylenie
 • Min Tilt - minimalne przechylenie
 • Spread - kontroluje rozłożenie wartości Min i Max. Wartość 0,5 daje równomierne rozłożenie, wartości mniejsze dają przewagę Min, wartości wyższe przewagę Max

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 15
 • Max Overlap - maksymalne zachodzenie elementów na siebie. Wcześniejsze parametry przy domyślnej wartości 0,0cm mają blokadę tego efektu. Gdy zwiększy się wartość parametry elementy zaczynają się na siebie nakładać o wyznaczoną wartość.

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 16

4. General - ogólne parametry położenia i wielkości
 • Scale % - skala względem zadanych wielkości
 • Direction - kierunek ułożenia elementów

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 17
 • Seed - ziarno do generatora wartości losowych. Dzięki temu, jeśli dane ułożenie wzoru z jakiegoś względu nie pasuje, można je łatwo zmienić
 • WeldThr. - scala wierzchołki, które są od siebie w zadanej odległości. Znajduje to zastosowanie w przypadku bardzo małych elementów, które są wynikową wzoru, jednak jest to uzależnione od innych parametrów elementów. UV Settings - parametry pozwalające kontrolować nakładanie map

5. UV Chanel - kontroluje, który UV ma zostać zastosowany
 • Random Flip Mapping U - nadaje losowe odbijanie mapy w kierunku U  - Random Flip Mapping V - nadaje losowe odbijanie mapy w kierunku V
 • Random Offset U - nadaje losowe przesunięcie mapy w kierunku U
 • Random Offset V - nadaje losowe przesunięcie mapy w kierunku V

Uwaga: Dwa powyższe parametry sprawdzają się przy mapach, których łączenia nie są widoczne

6. Warnings - Max Boards - określenie maksymalnej ilości elementów. W przypadku przekroczenia wartości zwraca błąd. Gdy elementami pokrywana jest duża powierzchnia (np. Teren pokryty płytami chodnikowymi) warto zwiększyć parametr odrazu.
7. Update - domyślna wartość Always. W przypadku dużej ilości elementów warto zaznaczyć Manually, żeby nie obciążać procesów przy każdej zmianie.

Plugin FloorGenerator jest bardzo rozbudowanym narzędziem i po poznaniu go można znaleźć szereg zastosowań, które nie zostały wymienione oraz zoptymalizować pracę. Poniżej kilka przykładów zastosowania:

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 18

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 19

Poradnik 3ds Max - Floor Generator - Omówienie parametrów - Jak tworzyć deski i panele - 20

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online z 3ds Maxa.

Pozdrawiamy!Autorka

Emilia Dudzińska BIM Manager

BIM Manager w biurze architektonicznym. Absolwentka wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,  obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Na co dzień pracuje w programach 3ds max + v-ray, Revit, Autocad, a z pasji dzieli się wiedzą na ich temat.

Przeczytaj o programie 3ds Max na naszym blogu

Chcesz poznać program 3ds Max? Sprawdź nasz darmowy kurs online!