Autocad - Rzutnie - Layout - Dodawanie nowej rzutni - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 16-12-2020  |  Data aktualizacji: 18-03-2024

Aby dodać nową rzutnię w Autocadzie, przejdź do górnego panelu i wybierz zakładkę "Layout", a następnie "Layout Viewports". Wybierz opcję "Rectangular" i narysuj prostokąt na kartce, który utworzy odwołanie do modelu. W obszarze papieru możesz umieścić więcej niż jedno odwołanie do przestrzeni modelu, np. aby pokazać rzut i detal. Następnie ustal skalę modelu i umieść go w odpowiednim miejscu na papierze. Kliknij dwukrotnie wewnątrz obrysu rzutni, aby edytować model z poziomu Layout. Jeśli chcesz wyjść z edytowania modelu i powrócić do przestrzeni papieru, ponownie dwukrotnie kliknij poza rzutnią. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Autocad - Rzutnie - Layout - Dodawanie nowej rzutni - Poradnik, tutorial


Dodanie nowej rzutni znajduje się w górnym panelu w zakładce Layout - Layout Viewports. Po wybraniu opcji Rectangular i narysowaniu prostokąta na kartce utworzy on odwołanie do modelu.

AutoCAD - Rzutnie - Layout - Dodawanie nowej rzutni - 01

rysunek 1. wygląd rzutni i linii rozgraniczających

W obszarze papieru można umieścić więcej niż jedno odwołanie do przestrzeni modelu, przykładowo jeżeli zależy Ci, aby umieścić na jednym arkuszu np. rzut i detal, które w modelu nie są narysowane bezpośrednio obok siebie.


Następnie należy wybrać skalę przedstawionego modelu i  umieścić go w odpowiednim miejscu na papierze. Aby z poziomu Layout edytować model należy dwukrotnie kliknąć wewnątrz obrysu rzutni – podświetli się ona grubą linią, co oznacza, że jest ona aktywną rzutnią. Od tego momentu można rysować w przestrzeni modelu, bez konieczności przełączania się w zakładkę modelu. Aby wyjść z edytowania modelu i powrócić do przestrzeni papieru trzeba dwukrotnie kliknąć poza rzutnią. A co w przypadku, kiedy nie widać przestrzeni poza krawędzią rzutni? Wtedy z dolnego panelu należy wybrać przestrzeń edytowaną pomiędzy opcją MODEL / PAPER i zmienić przez kliknięcie. Kiedy na pasku na dole widać PAPER, oznacza to, że edytujemy przestrzeń papieru, analogicznie z przestrzenią modelu.


rysunek 2. aktywna przestrzeń modelu zaznaczonej rzutni. Na dole na pasku widoczne oznaczenie "MODEL"


rysunek 3. aktywna przestrzeń rzutni layout (cienki obrys). Na dole na pasku widoczne oznaczenie "PAPER"


Żeby uniknąć przypadkowego przesunięcia lub przeskalowania modelu w rzutni warto po ustaleniu skali i umieszczeniu rysunku na papierze zablokować możliwość edycji rzutni przez wybranie w ustawieniach opcji Viewport locked -Yes, lub przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na rzutni i zablokowanie widoku.


rysunek 4. Opcja blokowania aktualnego widoku rzutni.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rzutni w AutoCAD kliknij w interesujący Cię temat:


Pozdrawiam!

Przeczytaj o programie Autocad na naszym blogu