Autocad - Rzutnie - Layout - Co to jest i do czego służą? - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 16-12-2020  |  Data aktualizacji: 21-03-2024

Rzutnie w programie AutoCAD są narzędziem służącym do przygotowania plików do druku, umożliwiającym podgląd ostatecznego wyglądu rysunku przed wydrukiem fizycznym lub zapisem w formacie płaskim, takim jak PDF. W zakładce "Layout" możesz przygotować rysunek do druku i ustawić style wydruku, grubości linii oraz czytelność elementów pomocniczych. Rzutnie umożliwiają zarówno edycję przestrzeni papieru, jak i modelu. Przestrzeń papieru jest oznaczona białym prostokątem, z obszarem wydruku oznaczonym przerywaną linią. Elementy poza tym obszarem nie zostaną wydrukowane. Rzutnie pozwalają dodawać elementy, takie jak ramki, tabelki, uwagi czy legendy, które są istotne na wydruku, ale nie mają znaczenia dla samego rysunku. 

Autocad - Rzutnie - Layout - Co to jest i do czego służą? - Poradnik, tutorial

Rzutnie w programie AutoCAD powstały, aby ułatwić ostateczne przygotowywanie plików do druku. Widoczna na dole interfejsu zakładka (Layout) służy do przygotowania pliku do wydruku fizycznego na papierze lub formatu płaskiego (np. PDF).

Autocad - Rzutnie - Layout - Co to jest i do czego służą? - Poradnik, tutorial - 01
rysunek 1. przestrzeń układu rzutni, druga zakładka na dole panelu.

Layout umożliwia podgląd ostatecznego wyglądu wygenerowanego rysunku z zastosowanymi stylami wydruku, grubościami linii, a także podgląd, czy elementy pomocnicze nie zostaną przypadkowo wydrukowane lub czy rysunek w skali będzie czytelny. Poruszanie się w przestrzeni rzutni i papieru jest analogiczne do poruszania się w modelu, choć początkowo może sprawiać problemu przez to, że mamy równocześnie możliwość edytowania przestrzeni papieru oraz modelu (naszego rysunku).

Pierwszym elementem widocznym po kliknięciu z zakładkę nowej rzutni jest biały prostokąt – przestrzeń papieru, na którym przerywaną linią oznaczono obszar wydruku, ciągła linia wyznacza krawędzie rzutni odsyłającej do przestrzeni modelu. Elementy znajdujące się poza przerywanymi liniami nie zostaną wydrukowane.

Na rzutniach warto dodawać elementy nieistotne dla elementów rysowanych w przestrzeni modelu, jednak istotnych na wydruku, są to np. ramki, tabelki z danymi, generalne uwagi i komentarze do wszystkich rysunków, legenda, itp. bez zaciemniania nimi rysunku.

Autocad - Rzutnie - Layout - Co to jest i do czego służą? - Poradnik, tutorial - 02
rysunek 2. podgląd przestrzeni modelu.

Autocad - Rzutnie - Layout - Co to jest i do czego służą? - Poradnik, tutorial - 03
rysunek 3. układ różnych rzutni z opisami i legendą. Wprowadzone elementy nie są rysowane z przestrzeni modelu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rzutni w AutoCAD kliknij w interesujący Cię temat:

Pozdrawiam!

Przeczytaj o programie Autocad na naszym blogu