Revit - Jak zmienić sposób zaokrąglania jednostek w etykietach, metkach pomieszczeń - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 14-02-2022  |  Data aktualizacji: 16-02-2024  | Autor: Emilia Dudzińska

Aby zmienić sposób zaokrąglania jednostek w etykietach i metkach pomieszczeń w programie Revit, możesz postępować na dwa sposoby. 1) Dostosuj jednostki w całym pliku projektu w zakładce Manage > Project Units i w dyscyplinie Common dla pozycji Area wybierz 1235 m2, następnie w oknie Rounding wybierz 2 decimal places. 2) Dostosuj jednostki tylko w pliku rodziny: otwórz plik i wybierz etykietę odpowiadającą za powierzchnię. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak krok po kroku zaokrąglić jednostki w pożądany sposób.

Revit - Jak zmienić sposób zaokrąglania jednostek w etykietach, metkach pomieszczeń - Poradnik, tutorial


Do opisania pomieszczeń na rzucie w programie Revit, używa się elementów opisowych, jakimi są Etykiety pomieszczeń (Room Tag). Uwagę użytkowników zwraca sposób zaokrąglania powierzchni do pełnych liczb, gdzie zazwyczaj korzysta się z zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (0,01 m2).

Można to zmienić na dwa sposoby:

Sposób pierwszy - Chcemy korzystać z takiego samego zaokrąglenia dla powierzchni wszystkich elementów w pliku projektu:

 • Przejść do zakładki Manage następnie wybrać Project Units lub wybrać z klawiatury skrót UN
 • W dyscyplinie Common dla pozycji Area wybrać 1235 m2
 • W oknie, które się pojawiło w Rounding wybrać 2 decimal places

– Poradnik, Revit - Jak zmienić jednostki - 01 powierzchni w etykiecie (metce) pomieszczenia tutorial

Jeśli odpowiednie zaokrąglenie się nie pojawiło należy:

 • Wejść do pliku rodziny etykiety i wybrać etykietę, która odpowiada za powierzchnie
 • Wybrać opcję Edit Label czyli edycję etykiety
 • Zaznaczyć w „Label Parametrs” pozycję Area i wybrać z dolnej części okna Edit parametr’s units format
 • Jeśli nie jest zaznaczona opcja Use project settings to należy ją zaznaczyć i wczytać ponownie rodzinę do projektu.

Revit - Jak zmienić jednostki powierzchni w etykiecie (metce) pomieszczenia – Poradnik, tutorial - 03

Sposób drugi - Chcemy korzystać z innego zaokrąglenia dla powierzchni elementów w pliku projektu niż w etykiecie, np. w parametrach elementów powierzchnia ma być przedstawiana bez miejsc po przecinku:

 • Należy zmienić tylko jednostki w pliku rodziny, więc należy ją otworzyć i wybrać etykietę, która odpowiada za powierzchnie
 • Wybrać opcję Edit Label czyli edycję etykiety
 • Zaznaczyć w Label Parametrs pozycję Area i wybrać z dolnej części okna Edit parametr’s units format
 • Odznaczyć opcję Use project settings
 • Wybrać pożądane zaokrąglenie

Revit - Jak zmienić jednostki powierzchni w etykiecie (metce) pomieszczenia – Poradnik, tutorial - 04

Uwaga: We wspomnianej lokalizacji „Format” można ustawić też dodanie symbolu „m2” na końcu wartości.

Sprawdź też nasze pozostałe artykuły o podobnej tematyce:

Autorka

Emilia Dudzińska BIM Manager

BIM Manager w biurze architektonicznym. Absolwentka wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,  obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Na co dzień pracuje w programach 3ds max + v-ray, Revit, Autocad, a z pasji dzieli się wiedzą na ich temat.

Przeczytaj o programie Revit na naszym blogu