Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik

Data publikacji: 07-01-2019  |  Data aktualizacji: 30-03-2020  | Autorka: Emilia Dudzińska

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik


Przy tworzeniu rodzin w programie Revit i nadawaniu im parametrów można zwrócić uwagę, że w Family Parameter (Parametr rodziny) mamy do wyboru dwa rodzaje: Type (Typu)Instance (Elementu). Znajomość różnicy pomiędzy tymi dwoma rodzajami pozwoli sprawniej tworzyć rodziny zgodne z potrzebami.

Revit - Parametr Type (Typu)

Parametr ten powinniśmy wybrać jeśli chcemy nadać danemu typowi rodzinie wartość parametru, który będzie obowiązywał dla wszystkich jego wystąpień. Spójrzmy na typy rodzin w stoliku, który omawialiśmy na blogu przy okazji poradnika - Revit - Jak wymodelować stolik używając płaszczyzn odniesienia i parametrów typu. Widoczne są dwa Typy rodziny   

óżnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik -002

Parametry te możemy zmienić w pliku projektu nad którym pracujemy, jednak zmiana ta wpłynie na wszystkie te typy użyte w projekcie, np. jeśli w projekcie umiejscowionych jest 5 takich stolików i zmniejszymy parametr szerokości typu rodziny IKEA_LACK z 50.00 cm na 30.00 cm to zmniejszą się wszystkie stoliki. 

Revit - Parametr Instance (Elementu)

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik - 003

Parametru tego powinniśmy używać, jeśli dana wartość może być zmienna. Nie będzie ona wtedy powiązana z typem, a jej wartość dla każdego zastosowania będzie mogła być zmienna. Dodatkowo możemy zdecydować, czy chcemy, aby ten parametr był raportowany w zestawieniach zaznaczając Reporting Parameter (Parametr raportowania).

Przykład


Na poniższej grafice widoczna jest zmiana parametru szerokości z Type (Typu) na Instance (Elementu).

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik - 004

Po wczytaniu rodziny do pliku ustawiam kilka stolików (jeśli chcesz się dowiedzieć jak wczytać rodzinę w programie Revit sprawdź nasz poradnik)

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik - 005

  Wybieram stolik i zmieniam parametr WYSOKOSC, który jest typu Instance (Elementu)

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik - 006

Tak mogę zmienić kolejne stoliki z których każdy będzie miał inna wysokość

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik - 007


Jednak parametr szerokości pozostał jako Type (Typu). Aby go edytować trzeba zaznaczyć jeden ze stolików i wybrać Edit Type (Edytuj Typ)

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik - 008

Parametr SZEROKOSC zmieniono z 50,00 cm na 30,00 cm.

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik - 009


Jak widzimy zmieniły się wszystkie stoliki

Revit - Różnica pomiędzy parametrem typu a parametrem elementu - Tutorial, poradnik - 010

Jeśli chcesz poznać bliżej tematykę rodzin to zachęcamy do zapoznania się z naszym kursem - Revit - Rodziny od podstaw.

Pozdrawiamy! :)Autorka

Emilia Dudzińska BIM Manager

BIM Manager w biurze architektonicznym. Absolwentka wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,  obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Na co dzień pracuje w programach 3ds max + v-ray, Revit, Autocad, a z pasji dzieli się wiedzą na ich temat.

Przeczytaj o programie Revit na naszym blogu