Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik

Data publikacji: 15-03-2019  |  Data aktualizacji: 30-03-2020  | Autor: Sebastian Boryczka

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik


Każdy projekt umiejscowiony jest w jakiś sposób w czasie. Niesie to za sobą pewne konsekwencje w sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Zazwyczaj zastajemy jakiś stan istniejący w którym coś zmieniamy (na przykład przesuwamy elementy),  do którego dodajemy (budynki, nasypy, instalacje) lub od którego odejmiemy elementy (wyburzenia, wykopy itp.).

W środowisku CAD musielibyśmy zrobić co najmniej dwa rysunki, jednak w Revicie bazującym na technologii BIM, która z założenia ma konsolidować funkcje i forsować pracę na jednym modelu, spotykamy się z taką funkcją jak Fazy Projektu.

Revit – Fazy Projektu

Aby wejść do opcji zarządzania fazami projektu przechodzimy do zakładki Manage i wybieramy ikonkę Phases.

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 01

W oknie Phasing, jako pierwsza wyświetla nam się zakładka Project Phases, gdzie wypisane są wszystkie fazy projektu, chronologicznie od najstarszych do najnowszych, co sugerują  napisy nad (Past – przeszłość) i pod ramką (Future – przyszłość). Domyślnie mamy dwie fazy:

Existing – stan istniejący/początkowy

- New Construcion – nowe elementy dodane do stanu istniejącego

Jeżeli chcemy dodać jakąś dodatkową fazę, klikamy na Before lub After w ramce Insert, w  zależności czy chcemy dodać fazę która będzie przed, lub po fazie która aktualnie jest podświetlona (na czarno)

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 02

Poza zmianą nazwy w kolumnie Name możemy również dodać komentarz w kolumnie Description aby uszczegółowić informacje odnośnie danej fazy.

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 03

Możemy również połączyć fazy w jedną klikając odpowiednio na Previous lub na Next w ramce Combine with: aby połączyć z poprzednią, bądź z następną fazą.

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 04

Pamiętajmy jednak, aby uważnie zaplanować fazy, ponieważ nie można potem zmienić ich kolejności.

Jeżeli wszystko jest tak jak byśmy chcieli, klikamy OK.

Revit – Dodawanie elementów w wybranej fazie

Przejdźmy teraz do okna właściwości widoku. Na samym dole w  części oznaczonej Phasing możemy zobaczyć w której fazie projektu aktualnie jest nasz widok. Domyślnie powinien nam się wyświetlić najnowsza, czyli Stan końcowy, lub jeżeli nie zmieniliście – New construction. Aby zmienić, klikamy na komórkę i wybieramy pożądaną fazę.

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 05

Najłatwiejszym sposobem na rysowanie w konkretnej fazie jest po prostu przełączenie widoku na pożądaną fazę. Ustawmy zatem na fazę Stan istniejący i wrysujmy parę elementów.

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 06

Teraz, jeżeli przełączymy na następną fazę (w tym przypadku akurat wszystkie pozostałe fazy następują bo obecnie używanej) zauważymy, że elementy zostaną wyszarzone, natomiast nowe elementy będą miały domyślny, czarny kolor.

Różnice pomiędzy elementami z różnych faz będą lepiej widoczne jeżeli przełączymy poziom wyświetlania detali z Coarse na Medium. W tym przypadku pojawiła się granica pomiędzy nową a ścianą z poprzedniej fazy.

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 07

Po wstawieniu elementu możemy też zmieniać fazę w której dany element powstał z pozycji okna właściwości pod pozycją Phase Created.

Revit – wyburzanie elementów

Jeżeli chcemy wyburzyć elementy w danej fazie, przechodzimy do zakładki Modify i wybieramy narzędzie Demoliton oznaczone ikonką młotka. Klikając na poszczególne elementy oznaczamy je jako wyburzone w danej fazie.

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 08

Zwróćcie uwagę, że elementy wyburzone w tej samej fazie co zostały wybudowane zostają oznaczone w inny sposób niż te powstałe w którejś z poprzedzających faz. W nomenklaturze Revita opisane one są nie jako Demolished tylko jako Temporary.

Możemy też zmieniać fazę w której dany element został wyburzony z pozycji okna właściwości pod pozycją Phase Demilished.

Revit - Jak działają fazy projektu? Tutorial, poradnik 09

Wszystkie elementy wyburzone w danej fazie znikają po przełączeniu na kolejną.

Revit – widoczność elementów w różnych fazach

Podsumowując:

Na czarno – widzimy elementy powstałe w obecnej fazie

Na szaro – elementy powstałe w jednej z poprzedzających obecną

Linia przerywana – elementy powstałe w poprzedniej fazie i wyburzone w obecnej

Linia przerywana i wypełnienie kreskowane– elementy powstałe i wyburzone w tej samej fazie.

Opcje wyświetlania można oczywiście zmodyfikować, ale tym zajmiemy się w innym poradniku.

Jeżeli chcesz lepiej się zapoznać z podstawami programu Revit, zapraszam do obejrzenia kursu Revit 2018 od podstaw.


Pozdrawiam!

Autor

Sebastian Boryczka Architekt

Absolwent Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej, od prawie dziesięciu lat pracujący zarówno jako architekt, grafik i korepetytor. Na co dzień miłośnik lekkiej atletyki, dobrych książek oraz rajdów samochodowych.

Przeczytaj o programie Revit na naszym blogu