Revit 2019 – co nowego?

Data publikacji: 21-05-2018  |  Data aktualizacji: 31-03-2020  | Autorka: Agnieszka Zakrzewska-Kowalska

Revit 2019 – co nowego?


Autorzy programu wkładają bardzo dużo wysiłku w tworzenie programu, by sprostać wymaganiom jego użytkowników. Wraz z kolejną wersją pojawiają się nowe funkcje, które ulepszają i ułatwiają  jakość pracy.

Wersja pliku

Otwierając plik w oknie dialogowym wyświetlana jest wersja oprogramowania, w której plik (RVT, RFA i RTE ) po raz ostatni został zapisany. Jak wiadomo, Revit pozwala jednorazowo zaktualizować pliki zapisane w starszej wersji, co jednocześnie powoduje, że pliki zapisane w nowszej wersji nie mogą zostać ponownie otwarte za pomocą wcześniejszej wersji programu. Dzięki tej funkcji możemy uniknąć zbędnych opóźnień spowodowanych niechcianą aktualizacją i zdecydować czy chcemy dany plik najpierw skopiować.

Revit 2019 – co nowego - poradnik - 01

Obsługa wielu monitorów i widoki na kartach

Zdecydowanie jedna z najważniejszych zmian. W obszarze rysunku każdy widok, zestawienie lub arkusz ma własną kartę. Nie tylko pozwala nam łatwiej i szybciej przechodzić między widokami, ale również dostosować układ okien widoków do własnych preferencji. Przy pracy na dwóch monitorach ułatwia i usprawnia pracę nad projektem. Revit 2019 – co nowego - poradnik - 02


Poziomy w widokach 3D

Poziomy to jeden z najważniejszych elementów w Revicie, odpowiadają za zlokalizowanie elementów pionowych w projekcie. Podczas pracy w widoku 3D nie można dodawać poziomów, ale można je przenosić, modyfikować i usuwać.

Nieprzycięte widoki perspektywiczne

Wcześniej funkcja tworzenia widoków perspektywicznych była wykorzystywana przede wszystkim do tworzenia wizualizacji na samym końcu opracowywania dokumentacji architektoniczno - budowlanej. Teraz możemy anulować wybór narzędzia Przytnij widok i swobodnie poruszać się w  widoku przy użyciu poleceń nawigacji.

Ostrzeżenie podczas usuwania poziomów

Pozwala na kontrolowanie zmian wywołanych usunięciem poziomów. W ostrzeżeniu uwzględniona zostaje lista elementów powiązanych z wybranymi poziomami. To udoskonalenie zapobiega przypadkowemu usuwaniu elementów z modelu. 

Operator logiczny w filtrach

Czyli FILTR oparty na regułach, pozwala na utworzenie filtrów widoków z wieloma regułami i kombinacjami operatorów logicznych AND i OR. Reguły identyfikujące elementy tworzone są w oparciu o kategorie i wartości parametrów. 

Revit 2019 – co nowego - poradnik - 03

Podwójne wypełnienie

Tworzenie bardziej złożonych wzorów wypełnienia. Oprócz koloru i wzoru wypełnienia pierwszego planu można teraz określić także kolor i wzór wypełnienia tła. Narzędzie jest dostępne dla praktycznie wszystkich elementów, które mają możliwość tego typu wypełnienia, tj. obszar wypełnienia, nadpisywanie grafiki oraz wzór wypełnienia określających wygląd powierzchni i cięcia elementów w przeglądarce materiałów.

Wygląd materiałów oparty na cechach fizycznych

Żeby polepszyć jakość renderingów stworzono nową bibliotekę  materiałów korzystających z definicji fizycznych zasobów wyglądu materiałów, zoptymalizowanych do użycia z  mechanizmem renderowania Autodesk. Zapewniają one realistyczne efekty wizualne wysokiej jakości na renderowanych obrazach i widokach, w których jest używany realistyczny styl wizualny lub styl wizualny śledzenia promieni.

Revit 2019 – co nowego - poradnik - 04

Łatwiejsza edycja nazw widoków w przeglądarce projektu

Żeby zmienić nazwę rysunku wystarczy podwójnie kliknąć na nazwę widoku w  przeglądarce projektu, poczekać chwilę i jeszcze raz kliknąć, by aktywować narzędzie zmiany nazwy. Szybkie kliknięcie dwukrotne powoduje otwarcie widoku, a powolne - zmianę jego nazwy

Teraz również Przed zmianą nazwy widoku pojawia się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zmienić nazwę poziomu, jak również od tej wersji można wybrać opcję „Nie pokazuj ponownie tego komunikatu”. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, przy następnej zmianie nazwy widoku okno dialogowe zostanie pominięte i  zostanie zastosowana wcześniej wybrana odpowiedź.

Widok perspektywiczny i  ortogonalny

Z poziomu menu narzędzia ViewCube albo przeglądarki projektu można określić tryb rzutowania widoku 3D, jako perspektywiczny lub ortogonalny 

Dzielenie poręczy

Teraz masz pełniejszą kontrolę nad procesem tworzenia poręczy. Obejmuje poręcze nadrzędne na topografii, automatyczne dopasowywanie do schodów oraz umieszczanie słupków. A ponadto narzędzie podziału można teraz stosować dla elementów poręczy poza trybem szkicu.

Pionowe wyrównanie tekstu

Podczas opisywania modeli za pomocą narzędzia Tekst można wyrównać tekst do góry, do środka lub do dołu notatki tekstowej.

Ponadto:

  • Nowa zakładka na pasku narzędzi do modelowania konstrukcji i połączeń stalowych,
  • Wymiarowanie zaokrąglonych elementów w przekroju,
  • Współdzielenie pracy w chmurze,
  • Autodesk Drive - bezpieczne przechowywanie, przeglądanie i udostępnianie danych projektowych 2D i 3D za pomocą rozwiązania do przechowywania danych przeznaczonego dla pojedynczych osób i małych zespołów

Jeśli szukasz kursu Revita, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń online. Pozwolą Ci one zdobyć solidną wiedzę bez wychodzenia z domu :)

Autorka

Agnieszka Zakrzewska-Kowalska

Absolwentka Wydziału Architektury. Doświadczenie projektowe zdobywała w biurach konstrukcyjnych, a obecnie w biurze architektonicznym w Warszawie. Prywatnie miłośniczka motoryzacji. Prowadzi stronę www.architektpisze.pl

Przeczytaj o programie Revit na naszym blogu