Revit - Jak wymiarować? Tutorial, poradnik

Data publikacji: 25-04-2018  |  Data aktualizacji: 31-03-2020  | Autorka: Emilia Dudzińska

Revit - Jak wymiarować? Tutorial, poradnik


Wymiarowanie w programie Revit jest relatywnie intuicyjnym procesem. Rodzaje znajdują się w zakładce Annotate->Dimensions. Do dyspozycji są:

Revit - Jak wymiarować? Tutorial, poradnik - 02

  • Aligned (skrót: DI) - najczęściej stosowany typ wymiarowania, jest przyciągany do dwóch lub więcej równoległych płaszczyzn. Zmiana elementu przyciąganego odbywa się przez wybranie klawisza “Tab”. Wystarczy wybierać kolejne linie do których ma być wymiarowane a po zakończeniu kliknąć nie wybierając żadnego elementu
  • Linear - wymiar liniowy, którego linie są wyrównane względem pionowej lub poziomej osi widoku. Odnosi się do wybranych punktów, które przy zbliżeniu kursora podświetlają się na niebiesko (co może być mało widoczne przy widocznej grubości linii). Kontynuowanie wymiarowania odbywa się tak jak dla Aligned
  • Angular - wymiar kątowy określany przez dwie linie proste pomiędzy którymi jest kąt
  • Radial - długość promienia opisywany przez wybranie łuku
  • Diameter - długość średnicy opisywany przez wybranie okręgu lub jego fragmentu
  • Arc Length - długość łuku opisywana przez wybranie łuku oraz dwóch linii dochodzących do niego

Odległość linii wymiarowych

Revit - Jak wymiarować? Tutorial, poradnik - 03


Odległość kolejnych linii wymiarowych jest kontrolowany wartością Dimension Line Snap Distance w parametrach typu wymiarowania. Przy oddalaniu kolejnej linii wymiarowej można zauważyć chwilowe jej zatrzymanie w zadanej odległości.

Revit - Jak wymiarować? Tutorial, poradnik - 04


Dodawanie punktu do linii wymiarowej

Należy wybrać linię wymiarową co spowoduje pojawienie panelu Modify|Dimensions a w nim Edit Witness Lines (skrót: EW) dodać linię/punkt do której ma zostać dociągnięty wymiar a następnie kliknąć poza obszar wyboru.

Odejmowanie punktu od linii wymiarowej

Należy powtórzyć kroki z punktu powyżej, ale zamiast dodawać linię/punkt, który chce się dodać wybrać jedną z niebieskich linii, które się pojawiają w tym trybie i oznaczają linie do których wymiar został dociągnięty

Blokowanie wymiarów

Revit - Jak wymiarować? Tutorial, poradnik - 05

W przypadkach, gdzie chcemy zapewnić daną odległość i utrudnić zmianę tego wymiaru można zablokować wymiar. Po wybraniu linii wymiarowej pojawiają się pod nią kłódki. Należy wybraną kliknąć co spowoduje blokadę wymiaru. Teraz przy zmianie położenia elementów wpływających na ten wymiar otrzymamy ostrzeżenie.

Revit - Jak wymiarować? Tutorial, poradnik - 07

W powyższym opisie jest opis jak wymiarować, ale jest to niezwykle szeroki temat, ponieważ obejmuje także wymiary robocze, automatyczne wymiarowanie oraz edycję stylów wymiarowania.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą kursów online z Revita.

Pozdrawiam :)


Autorka

Emilia Dudzińska BIM Manager

BIM Manager w biurze architektonicznym. Absolwentka wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,  obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Na co dzień pracuje w programach 3ds max + v-ray, Revit, Autocad, a z pasji dzieli się wiedzą na ich temat.

Przeczytaj o programie Revit na naszym blogu