Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 21-05-2019  |  Data aktualizacji: 30-03-2020

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial


W poprzednim poradniku pt. Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji został omówione okno dialogowe Materials. Opisane w nim zostały poszczególne opcje dotyczące przeglądarki, bibliotek oraz edytora materiału. W tym poradniku zagłębimy się nieco bardziej w zagadnienie i dowiesz się jak stworzyć własny materiał.

Revit – Tworzenie materiału – dodanie materiału

Nowy materiał możemy stworzyć na kilka sposobów. Pierwszym – jest kliknięcie małej ikony 1) Create New Material na dole okna dialogowego. Wówczas tworzymy nowy materiał od podstaw i przybiera on domyślną nazwę Default New Material. Drugim sposobem jest 2) zduplikowanie materiału, używane gdy chcemy stworzyć podobny materiał do oryginalnego. Zajmijmy się pierwszym sposobem.
Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić to nadać mu nazwę. Nazwijmy go _Bloczki betonowe .

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 01

TIP
: Dobrą praktyką jest dodawanie przedrostka „_” lub „-„ na początek nazwy, tak aby własne materiały domyślnie pokazywały się na górze listy materiałów

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 02

Revit – Tworzenie materiału – Identyfikacja i grafika

W karcie Identity wpiszmy kilka wartości – Descrption np. Bloczek betonowy B20, w  Comments Bloczek fundamentowy, w koszcie możemy 4 zł. Wybierzmy dla porządku również class jako concrete. Informacje zawarte w karcie Identity umożliwiają identyfikację danego materiału a  wypełnione pola mogą przydać się później np. w zestawieniach materiałowych.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 03

W zakładce Graphics mamy 3 główne pola.

1) Shading – jest to kolor materiału, który będzie wyświetlany w trybie Shaded oraz Consistent Colours. Opcja Use render appearance wyciąga "średnią" z koloru lub tekstury z appearance - nie zaznaczajmy jej. Wybierzmy kolor jasno-szary z transparency 0.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 04

2) Surface pattern - definiujemy wzór który będzie wyświetlany w trybie Shaded, oraz Hidden lines (w przypadku Shaded będzie wyświetlany przed kolorem ustawionym w Shading), gdy materiał znajdzie się w widoku. Np. gdy stworzymy widok ściany zbudowanej z tego materiału.

Od wersji 2019 można ustawić dwa nakładające się patterny. Jest to bardzo pomocne, gdy chcemy np. pokazać wątek układania bloczków oraz symboliczne kreskowanie reprezentujące beton. Użyjmy tej funkcjonalności w naszym przypadku. Włączmy Foreground Pattern. W nowym oknie mamy zbiór patternów (szrafów/wzorów/hatchy) dostępnych w danym projekcie. Teraz korzystamy z przykładowego projektu domu Autodesku – stąd taka pula patternów.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 05

W oknie mamy: wybór między Drafting oraz Model pattern.

A) Drafting jest to szraf symboliczny taki jak np. ukośne kreskowanie dla przekroju cegły czy kropkowanie dla widoku płyty gipsowo-kartonowej. Takim wzorem nie jesteśmy w stanie później manipulować: obracać, zmieniać położenia itd. 

B) Model Pattern to rodzaj szrafu, który w zamierzeniu twórców powinien reprezentować faktyczne rozmiary elementów np. płytki ceramicznej w układzie 60x60 lub mijankowego wątku ceglanego w murze. Takim szrafem jesteśmy w stanie manipulować później: np. pokazując na rysunku od którego miejsca chcemy aby płytki były ułożone. 

Poniżej listy mamy *możliwość edycji patternu, tworzenia, usuwania i duplikowania istniejącego. Niestety możliwości tworzenia nowego patternu są domyślnie ograniczone i sprowadzają się do ustawiania prostych lub krzyżujących się linii o zadanych odstępach. Można korzystać za to z gotowych patternów w formacie .pat lub stworzyć własny za pomocą wtyczek. My wybierzmy jeden z istniejących, aby nadać wątek naszych bloczków – wybierzmy Block 200x400.


Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 06

Po wyborze możemy również nadać kolor liniom, które tworzą szraf – wybierzmy czarny.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 07

UWAGA: Jednym z możliwych patternów do wyboru jest Solid – czyli wypełnienie. Bywa, że użytkownicy zawiedzeni są brakiem widocznego koloru z trybu Shading – warto wówczas sprawdzić czy w Surface Pattern nie jest wybrany Solid, który w całości przykrywa kolor z Shading!

Wybierzmy również Background pattern – Sand, tak aby na pierwszy rzut oka rozróżnić, że mamy do czynienia z bloczkami betonowymi a nie np. ceramicznymi. Nadajmy mu kolor szary, aby stanowił tło dla podstawowego wątku. Zwróć uwagę, że w  Background Pattern jesteśmy w stanie wybrać tylko Drafting patterns.  

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 08

Wybierzmy Cut pattern Forgeground jako Concrete – czarny. Background możemy ustawić jako jasnoszary solid.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 09

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 10

TIP: Patterny przenoszą się do projektu razem z przenoszonym materiałem. Ponadto można zbiorczo je przenosić przez funkcję Transfer Projects standards -> Fill patterns.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 11 

Revit – Tworzenie materiału – wygląd dla renderingu

Przejdźmy do karty Appearance. Tutaj określamy wygląd materiału wyświetlanego w trybach Realistic, Ray trace a także wszelkich silnikach renderujących jak np. V-ray dla Revita. Wraz ze stworzeniem nowego materiału stworzył nam się również nowy asset (zbiór). Biblioteka assetów stanowi oddzielny zbiór i domyślnie Autodesk oferuje szeroki wybór.
Aby otworzyć bibliotekę assetow klikamy na replace this asset. Assety można również dodawać własne i tym się teraz zajmiemy.

TIP: Zanim przystąpimy do edycji assetu warto sprawdzić *liczbę ponad dłonią. Liczba 0 wskazuję że tylko w tym materiale został zastosowany asset. Gdyby liczba wynosiła np. 2 oznaczałoby że oprócz tego jeszcze dwa inne materiały korzystają z tego zbioru. Wówczas miejmy świadomość że edycja tego assetu wpłynie na wygląd renderujacych innych materiałów. Jeśli nam to nie odpowiada warto zduplikować asset po przez funkcję duplicate this asset. Mamy pewność że zduplikowany zbiór jest unikatowy.


Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 12

Pola:
1) Information wpisujemy nazwę np.  _Bloczki betonowe. Podkreślnik pozwoli nam na łatwiejsze odnajdywanie assetu w bibliotece później. Następnie mamy pola, takie jak description oraz keywords – dane opisowe pomagające w  identyfikacji.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 13

2) Generic
jest to podstawowa mapa lub kolor (diffuse) która definiuje wygląd materiału. Może być to Color, ale możemy załadować również teksturę (Image)– kliknijmy i wybierzmy wcześniej przygotowaną teksturę bloczka. Suwakiem image fade kontrolujemy w  jakim stopniu widoczna ma być tekstura w jakim kolor (100 – oznacza nieprzenikającą się z kolorem teksturę, 0 oznacza widoczny wyłącznie color. Ustawmy Image Fade na 100,
Glossiness- połyskliwość materiału: przez zwiększanie wartości zwiększamy  połyskliwość, a przez zmniejszanie matowość. Ustawmy na 30.  
Highlights – tu wybieramy rodzaj połysków – metaliczne (np. chromowany zlew) lub niemetaliczne. Dla nas zostawmy niemetaliczne  

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 14

TIP:
Wygląd materiału możemy na bieżąco kontrolować przez rozsunięcie pola z próbką oraz wybór rodzaju próbki (ściana, kula, sześcian, ciecz itd.) oraz środowiska i  jakości wyrenderowanej próbki. Ustawmy cube jako próbkę.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 15

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 16

3) Reflectivity – direct – kontroluje ile światła jest odbite w przypadku gdy powierzchnia jest naprzeciwko (direct) i pod kątem (oblique) w stosunku do kamery. Załadujmy mapę z małymi odbiciami direct.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 17

4) Transparency - kontrolujemy przezroczystości, amount to ilość przechodzącego światła, image to wczytanie własnej mapy przezroczystości, image fade – zanikanie (podobnie jak przy generic), translusency- przeziernośći oraz refraction czyli współczynnik załamania światła (mamy dostęp do kilku opcji imitujących zachowania światła w naturze jak np. powietrze = 1  i tak zostawmy)

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 18

5) Cutouts przydatne gdy chcemy "wyciąć otwory" w teksturze, wówczas wczytana mapa tworzy otwory tam gdzie mamy czarne plamy na mapie

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 19

6) Self illumination - świecenie własne; możemy wybrać luminację w cd/m^2 np. z  predefiniowanej listy; ponadto określamy barwę w Kelvinach.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 20

7) Bump - mapa wypukłości – ta funkcja ma na celu nadanie wrażenia wypukłości materiałowi, możemy wczytać mapę, która w miejscach ciemnych będzie zachowywać się jak wgłębiona, a jasnych jako wypukła. Podczytajmy wcześniej zdefiniowaną mapę i ustawmy intensywność na 100.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 21

UWAGA: Tak jak programach gdzie mamy do czynienia z grafiką 3D również w Revicie musimy ustawić wymiary mapy bump zbieżne z generic poprzez kliknięcie na załadowaną teksturę. Tam możemy określić m.in. jasność mapy, odwrócić barwy itd. Ponadto możemy kontrolować położenie, obrót czy skalę próbki,    

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 22

TIP: Bardzo przydatną opcją jest opcja Link texture transform włączona w teksturze Generic; wówczas gdy np. zmienimy skalę naszej mapy dyfuzyjnej – wszelkie inne mapy powiązane (np. bump) również się z nią zeskalują!

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 23

8) Tint - odcień, tu dodatkowo możemy nadać odcień gdy np. chcielibyśmy nadać naszej teksturze betonu nieco cieplejszy wygląd.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 24

UWAGA: Jeśli przejrzyj domyślne assety zorientujesz się, że nie wszystkie są tak rozbudowane jak przykład opisany powyżej. Np. istnieje asset Basic z kategorii Mirror, który posiada w zasadzie tylko dwie opcje. Takiego rodzaju assety mają na celu ułatwienie użytkownikowi kontroli nad podstawowymi, prostymi materiałami budowlanymi/wykończeniowymi – bez ustawiania wszystkich opcji. Takie uproszczone assety możemy również duplikować czy edytować. Zatem jeśli potrzebujesz np. materiału wody to nie musisz ustawiać zniuansowanych map wypukłości, odbić czy przezroczystości aby uzyskać realistyczny efekt – wystarczy, że z biblioteki wybierzesz uproszczony asset Water, gdzie wyglądem wody możemy sterować kilkoma wyłącznie niezbędnymi suwakami.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 25

Ostatnią opcją którą omówimy jest wspomniana na początku Texture alignment. Opcja ta znajduje się w zakładce Graphics i służy do dopasowywania tekstury z Apperanace do model patternu. W ten sposób - poprzez przesuwanie w projekcie model pattern - jesteśmy w stanie kontrolować położenie tekstury na naszym renderingu. Jak widać w tle okna znajduje się ustawiona tekstura; pomarańczowe linie oznaczają model pattern, który przesuwamy strzałkami tak aby zlicować się z podziałami na teksturze.
Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 26

Revit – Tworzenie materiału – cechy fizyczne i termiczne

Po Ustawieniu opcji apperance zostały nam jeszcze dwa nieobowiązkowe zbiory, które możemy nadać. W przypadku 1) Physical -przy użyciu + dodajmy dodajmy z domyślnej biblioteki Assetów Concrete B20. W przypadku 2) Thermal odszukajmy analogicznie – Concrete.

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 27

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 28

Assety Physical i Thermal działają podobnie jak apperance, również można je duplikować, tworzyć nowe lub korzystać z domyślnych. Opisują jednak cechy typowo materiałowe (w sensie budowlanym) i służą do analiz konstrukcyjnych czy obliczeń termicznych w projekcie czemu nie będziemy poświęcać uwagi w tym poradniku.

Revit – Tworzenie materiału – podsumowanie

Tak nasz materiał wygląda w zależności od trybu wyświetlenia:

Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial - 29

Jak widzisz edytor materiałów jest dosyć rozbudowany. Materiał może być opisany przy pomocy parametrów z 5 zakładek – identify, graphics, appearance, thermal i  physical. W wielu przypadkach architekci ograniczają się do pierwszych trzech, a gdy nie potrzebują renderigów -  w  zasadzie dwóch. Gdy jednak chcesz korzystać z pełnej funkcjonalności materiałów w Revicie zachęcamy do opanowania edytora i przeglądarki, tak aby Twoje materiały były nośnikiem pełnej informacji wizualnej i merytorycznej.

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów online z Revita.

Pozdrawiam,

Bartosz Młynarski

Przeczytaj o programie Revit na naszym blogu