Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 13-05-2019  |  Data aktualizacji: 30-03-2020

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial


W oprogramowaniu BIM materiały budowlane mają (a przynajmniej powinny mieć) – oprócz reprezentacji graficznej również inne informacje takie jak np. dane producenta czy cechy fizyczne. Program Revit umożliwia tworzenie oraz zarządzanie takimi materiałami w sposób logiczny i przyjazny. Wpis ma na celu przedstawienie okna dialogowego Materials oraz wyjaśnienie sposobu działania materiałów. Ten poradnik skierowanych dla nowych użytkowników Revita (znajomość materiałów to jedna z podstawowych umiejętności), jak i dla osób korzystających z funkcji Materials, ale chcących usystematyzować swoją praktykę i wyjaśnić kilka nieoczywistych funkcji. 

Przeglądarkę materiałów możemy znaleźć w zakładce Manage na wstążce. 


Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial 02

Revit – Materiały – okno dialogowe

Domyślnie okno podzielone jest na trzy części:
1) Przeglądarkę materiałów projektu – tutaj mamy dostęp do wszystkich materiałów dostępnych w projekcie
2) Panel bibliotek pojawiający się po kliknięciu ikony Show/Hide Library, gdzie możemy grupować materiały do osobnych plików
3) Edytor materiałów – tu mamy możliwość edycji wybranego materiału

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial - 03

Revit – Materiały – Project Materials

Lista dostępnych materiałów domyślnie wynika z szablonu projektu, który wybraliśmy (np. Architectural template). Są tu wszystkie materiały dostępne w projekcie. Krótko mówiąc: to właśnie z tej listy będziemy wybierać materiał, gdy będziemy chcieli zmienić materiał naszej okładziny, wykończenia podłogi, dachówki czy czegokolwiek.

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial 04

Materiały mogą być sortowane w różny sposób. Po kliknięciu w  1) Project Materials: All – mamy do wyboru wyświetlanie materiałów wg klasy (class). Definiowanie klasy dla tworzonych materiałów nie jest obowiązkowe, ale można w ten sposób uporządkować sobie projekt.

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial 05

Ponadto po kliknięciu w ikonę z prawej strony (2) możemy sortować materiały np. wg tego czy użyte są w modelu oraz sterować wyświetlaniem (lista, kafelki itd.). Najlepiej te opcje przeklikać sobie i  wybrać sortowanie i wyświetlanie, które najbardziej Ci odpowiada.

Revit – Materiały - Library (Biblioteki)

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial 06

W bibliotekach zawarte są domyślnie: 1) te stworzone przez Autodesk (Autodesk Material Library lub AEC Materials). Z  wymienionych bibliotek możemy korzystać poprzez opcję 2) Adds material to document. Pojawi nam się wówczas w Przeglądarce materiałów. Oprócz tego mamy bibliotekę oznaczoną gwiazdką – 3) Favorites. Aby dodać materiał do takiej ulubionej biblioteki należy kliknąć prawym na materiał (może być zarówno z Autodeskowej biblioteki jak i z materiałów w  projekcie) i kliknąć 4) Add to -> Favourites.

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial 07


Możemy również stworzyć własną zupełnie nową bibliotekę materiałów 1) Create new library np. "Materiały zgodne z PN-B", gdzie będziemy kompletować swoją bibliotekę przydatną do naszych projektów budowlanych. Biblioteka taka zapisywana jest w formacie .adsklib i może być później importowana do innych projektów przez funkcję 2) Open existing library co może pomóc ujednolicić materiały wśród członków naszego zespołu. Nową bibliotekę możemy również podzielić na dowolnie nazwane kategorie przez funkcję 3) Create category wyświetlaną po kliknięciu prawego przycisku myszy na bibliotekę.
Analogicznie nowy materiał możemy dodać do biblioteki przez Add to-> jak w akapicie powyżej.

4) Sortowaniem i wyświetlaniem w bibliotekach sterujemy analogicznie jak w przypadku Project Materials.

UWAGA: Materiały wybrane w bibliotekach (nie tylko Audoteskowych, ale również w Favourites jak i swoich własnych) nie mogą być edytowane. Aby edytować materiał należy najpierw przenieść go do dokumentu (Project Materials)!

Revit – Materiały – Material Editor

W tym polu opisane są wszystkie cechy – zarówno graficzne jak i fizyczne – wybranego materiału.  

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial 08

Identify – wpisujemy dane tekstowe umożliwiające identyfikację materiału. Począwszy od nazwy, opisu, klasy (potrzebne np. do sortowania w Project Materials), komentarzy, słów kluczowych, a także symbolu czy danych dot. producenta i kosztu. Gdy zależy nam na generowaniu zestawień materiałowych – wpisanie ich okaże się bardzo pomocne.Revit-materialy-omowienie-podstawowych-opcji-poradnik-tutorial-09

Graphics- w tej zakładce określamy grafikę dla danego materiału,
1) Shading - jest to kolor i przezroczystość, który będzie wyświetlać się w trybie Shaded oraz Consistent colours
2) Surface Pattern - szraf, który będzie wyświetlany w  trybie Hidden Lines oraz Shaded – gdy materiał jest w  widoku

3) Cut Pattern - szraf, który będzie wyświetlane w trybie Hidden Lines oraz Shaded, gdy materiał jest w przekroju

UWAGA: Od wersji 2019 – Revit posiada opcje podwójnego Patternu (foreground i background) zarówno dla widoku jak i przekroju. Krótko mówiąc możemy stworzyć np. materiał bloczków betonowych, który będzie miał w widoku pokazany zarówno wątek układania jak i kropkowany wzór w tle.

Więcej o patternach w poradniku dot. tworzenia swojego materiału, który pojawi się wkrótce.

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial - 10

Appearance (3) - jest to reprezentacja danego materiału w  renderingach, trybie Realistic oraz Ray trace. Jest to jeden z tzw. zasób (asset) i stanowi nieco oddzielną grupę w Revitowych materiałach. Najkrócej mówiąc: jeśli chcemy naszemu materiałowi nadać wygląd renderingowy musimy znaleźć go w oddzielnej bibliotece i przypisać go. Aby zrobić to klikamy 4) Replace this asset i wybieramy spośród domyślnej biblioteki.

Wiecej o wyborze assetu oraz tworzeniu nowego w poradniku dot. tworzenia swojego materiału, który pojawi się niebawem.

UWAGA: Częstym błędem wśród użytkowników jest brak świadomości rozróżnienia materiałuAppaerance assetu. Dany appearance asset może być przypisany do wielu różnych materiałów. I tak np. gdy chcemy stworzyć nowy materiał na bazie istniejącego poprzez kliknięcie Duplicate material powinniśmy również zduplikować asset. W  przeciwnym razie, gdy będziemy chcieli edytować asset w zduplikowanym materiale zmieni się on również w oryginalnym!

5) Symbol dłoni z liczbą wskazuje do ilu materiałów oprócz wybranego został przypisany dany asset. Liczba 0 oznacza, że dany asset został przypisany tylko do wybranego materiału.

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial 11

Physical - jest to kolejny zasób (asset), który możemy nadać naszemu materiałowi z oddzielnej biblioteki. Opisuje własnośći fizyczne jak np. Moduł Younga czy gęstość. Przydatne dla obliczeń i analiz konstrukcyjnych 

Revit - Materiały - Omówienie podstawowych opcji - Poradnik, tutorial 12


Thermal
- zasób (asset) dotyczący właściwości termicznych materiału, gdzie określamy m.in. współczynnik przenikania ciepła. Zasób przydatny przy obliczeniach cieplnych czy analizach energetycznych

UWAGA: Physical i Thermal asset podobnie jak Appearance również wybieramy z  oddzielnej biblioteki. Ponadto assety Physical i Thermal są fakultatywne – można usunąć je z właściwości materiału przez kliknięcie prawym na dany asset i delete

Tak pokrótce prezentują się opcje materiałowe w Revicie. W  kolejnej części zajmiemy się tworzeniem własnego nowego materiału z  uwzględnieniem bardziej szczegółowych opcji. Znajdziecie go pod tym adresem - Revit - Materiały - Jak stworzyć swój material - Poradnik, tutorial

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online z Revita.
 

Pozdrawiam,
Bartosz Młynarski

Przeczytaj o programie Revit na naszym blogu