AutoCad – Podstawowe funkcje 3D – Poradnik, tutorial

Data publikacji: 05-04-2023  |  Data aktualizacji: 18-09-2023  | Autor: Adrian Szerszeń

Podstawowe funkcje 3D AutoCada to m.in. "Wyciągnij" (Extrude) - funkcja umożliwiająca przeciągnięcie obiektu jednowymiarowego w dwuwymiarowy. Funkcja "Suma" (Union) pozwala na połączenie dwóch brył 3D w jedną. A funkcja "Obroty3d" (3drotate) to narzędzie do obracania trójwymiarowych obiektów. Przeczytaj artykuł i poznaj więcej przydatnych funkcji.

AutoCad – Podstawowe funkcje 3D – Poradnik, tutorial

Spis treści


  Autocad kojarzy się głównie z rysunkami technicznymi wykonywanymi w przestrzeni 2D, dlatego dla niektórych może być sporym zaskoczeniem, że program ten posiada również bardzo rozbudowane narzędzia do modelowania obiektów 3D. W tym poradniku zapoznasz się z podstawowymi funkcjami.

  (Uwaga! każda wersja LT jest całkowicie pozbawiona funkcji do modelowania 3D)

  Funkcja „Wyciągnij” (ang. „Extrude”)

  Narzędzie to pozwala na przeciągnięcie obiektu jednowymiarowego w obiekt dwuwymiarowy (np. z linii w płaszczyznę) oraz obiektu dwuwymiarowego w obiekt trójwymiarowy (np. z płaszczyzny w bryłę). W przypadku zamkniętej polilinii można od razu przekształcić ją w bryłę o podstawie w kształcie tej polilini lub po prostu wyciągnąć w górę jej ściany.

  AutoCad – Podstawowe funkcje 3D – Poradnik, tutorial - 01

  Funkcja „Naciśnijciąg” (ang. „Presspull”)

  Funkcja, za pomocą której wyciągniesz bryłę z zamkniętej obwiedni (obwiednie mogą budować na przykład linie, polilinie, splajny) lub jedną ze ścian istniejącej już bryły. Jest to idealne narzędzie do wymodelowania rozrysowanego już w przestrzeni 2D projektu zagospodarowania terenu.


  Funkcja „Suma” (ang. „Union”)

  Często zdarza się, że dwie osobne bryły 3D należy połączyć w jedną, a polecenie „Union” doskonale się sprawdza w tej roli. Dzięki takiemu zabiegowi model jest między innymi mniej skomplikowany i  osiąga się jednolite powierzchnie bez zbędnych podziałów. Tak przygotowany obiekt 3D jest łatwiejszy we wszelkich modyfikacjach.


  Funkcja „Różnica” (ang. „Subtract”)

  W trakcie modelowania bardzo przydatne jest narzędzie, które rzeźbi bryłę poprzez odjęcie od niej drugiej bryły. Korzystając z polecenia „Subtract” można łatwo pozbyć się elementów, które na siebie nachodzą lub uzyskać kształty odwrotne (wklęsłe) do bryły odejmującej.


  Funkcja „Iloczyn” (ang. „Intersect”)

  Nierzadko pojawia się sytuacja, w której chcemy połączyć dwa interesujące nas kształty w jeden. W takim wypadku można wykorzystać funkcję „Intersect”, która tworzy bryłę ze wspólnej części dwóch, lub większej ilości elementów 3D. Część niewspólna zostaje wycięta i pozostaje jedynie pożądana forma. Dla przykładu mamy prostopadłościan o grubości 2 cm oraz walec o wysokości 10 cm. Nakładamy obie bryły na siebie, tak aby w całości się pokrywały i  następnie wykorzystujemy omawianą funkcję. Efektem końcowym jest walec o wysokości 2 cm.


  Funkcja „Obroty3d” (ang. „3drotate”)

  Absolutną koniecznością w trakcie pracy w przestrzeni 3D jest możliwość obracania obiektów. Program umożliwia to za pomocą polecenia „3drotate”. Obrót jest możliwy względem każdej osi, które dodatkowo można dostosować do aktualnych potrzeb.


  Funkcja „3ddopasuj” (ang. „3dalign”)

  Kolejną istotną funkcją umożliwiająca przemieszczanie obiektów jest „3dalign”. Narzędzie to wykorzystuje trzy wskazane przez nas punkty do umieszczenia w dowolny sposób dowolnego elementu w docelowym miejscu. Najpierw wskazuje się kolejno trzy punkty, względem których chcemy ułożyć obiekt a następnie w tej samej kolejności trzy punkty wstawienia. W rezultacie wskazane punkty bazowe danej bryły znajdą się w punktach docelowych.


  Funkcja „Wyciągnięcie” (ang. „loft”)

  Wyżej wspomniane polecenie pozwala na tworzenie płaszczyzn oraz brył poprzez połączenie ze sobą różnego typu obiektów jednowymiarowych, takich jak linie, polilinie, splajny, punkty i tak dalej. Dla przykładu, wykorzystując funkcję „loft” na odpowiednio rozmieszczone okrąg oraz punkt można stworzyć stożek. Program po wskazaniu łączonych elementów daje również możliwość modyfikacji kąta wygięcia tworzonych płaszczyzn.


  Funkcja „Skos” (ang. „Sweep”)

  Niektóre podłużne elementy posiadają taki sam przekrój na całej swojej długości, są to na przykład gzymsy, rynny, pochwyty. Aby wymodelować taki obiekt z pomocą przychodzi narzędzie „sweep”, które wykorzystując odpowiednio rozrysowany i przygotowany przekrój, przeciąga go wzdłuż wskazanej linii, polilinii lub splajnu.


  Funkcja „Przekręć” (ang. „Revolve”)

  Bywa również że, obiekty które musimy wymodelować mają charakter bryły obrotowej. AutoCad posiada rozwiązanie i na takie okazje, wystarczy skorzystać z polecenia „Revolve”. Dobrym przykładem będzie tutaj szklana butelka. Potrzebna będzie połowa pionowego przekroju naszej butelki oraz dobrze wytyczona oś obrotu, może to być po prostu pionowa linia. Uruchamiamy funkcję, wskazujemy przygotowany przekrój, następnie wytyczoną oś obrotu i na koniec podajemy kąt obrotu 360 stopni.  Pozostaje jeszcze bardzo wiele funkcji do modelowania 3D, które oferuje pełna wersja programu AutoCad i o których warto wspomnieć. Jeśli zainteresował Ciebie ten artykuł to z pewnością będziesz chciał / chciała zgłębić się bardziej w ten temat i my postaramy się Ci w tym pomóc. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość a niedługo pojawią się kolejne artykuły z  serii AutoCad 3D.

  Zachęcam również do zapoznania się z naszą ofertą kursów online z programu Autocad.

  Pozdrawiam!

  Autor

  Adrian Szerszeń Architekt, Grafik

  Absolwent architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Korepetytor z pasją, przekazujący od wielu lat wiedzę z dziedziny architektury i budownictwa. Z zawodu architekt oraz założyciel 3D Studio Szerszeń.

  Przeczytaj o programie Autocad na naszym blogu