Autocad - Fazowanie - Jak to zrobić? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 05-11-2019  |  Data aktualizacji: 05-04-2023  | Autor: Adrian Szerszeń

Autocad - Fazowanie - Jak to zrobić? Poradnik, tutorial


Narzędzie „Fazuj” (ang. Chamfer) jest jednym z  istotniejszych narzędzi do modyfikowania linii oraz polilinii. Jest to pojęcie, które bardzo często pojawia się w trakcie wykonywania różnego rodzaju rysunków. Fazy, a więc ścięcia wierzchołków możemy wykonywać dla linii oraz polilinii, które nie są względem siebie równoległe. Linie nie muszą się fizycznie krzyżować, program sam je wydłuży aby wykonać projektowaną fazę.

Autocad - Metody fazowania

W zależności od potrzeb wykonywanego rysunku, rozróżniamy dwie metody fazowania: „Dystans” oraz „Kąt”. W celu wybrania metody konieczne jest uruchomienie funkcji „Fazuj”, a następnie kliknięcie w opcję „Metoda”. Wyświetlą się wtedy dwie wyżej wspomniane metody. Nasz wybór będzie zapamiętany i powtarzany w przypadku wielokrotnego korzystania z omawianego narzędzia. Tak więc, póki korzystamy z danej metody nie ma konieczności powtarzania jej wyboru. Zapamiętywane są również wszystkie parametry, które ostatnio wprowadziliśmy, 

Autocad - Fazowanie - Metoda "Dystans"

W przypadku, gdy chcemy korzystać z metody fazowania „Dystans”, należy ustalić długości fazy dla obu obranych linii. Wartości faz możemy wprowadzić po uruchomieniu funkcji np. za pomocą skrótu aliasowego "FA" (ang. "CHA") i następnie wskazując w wierszu poleceń opcję „Dystans”. Na tym etapie mamy możliwość wpisania kolejno dwóch wartości (nie mogą być mniejsze od 0). Kolejność wpisanych wartości tyczy się kolejności wskazywanych linii – pierwsza długość fazy będzie przypisana dla pierwszej wskazanej linii, zaś druga długość fazy dla drugiej linii. W trakcie wskazywania linii istotne jest miejsce kliknięcia. Należy wybrać, które końce obranych linii chcemy fazować poprzez odpowiednie najechanie na nie myszką. Klikając w nie uzyskamy fazę o  pożądanych przez nas parametrach.

Autocad - Jak narysować linie pod kątem - Poradnik, tutorial - 02

Autocad - Fazowanie - Metoda "Kąt"

Korzystając z drugiej metody, należy po aktywowaniu narzędzia kliknąć w opcję „Kąt” i następnie kolejno wpisać długość fazy oraz kąt jaki chcemy uzyskać między fazą i wskazaną pierwszą linią. 

Autocad - Jak narysować linie pod kątem - Poradnik, tutorial - 03

Autocad - Fazowanie - Działanie na poliliniach

W sytuacji, gdy pracujemy na polilinach, na przykład chcemy za pomocą jednego działania fazować wszystkie wierzchołki prostokąta zbudowanego właśnie z polilinii, warto posłużyć się opcją „Polilinia”. Jej uruchomienie sprawi, że wszystkie wierzchołki wskazywanych polilnii ulegną fazowaniu.

Autocad - Jak narysować linie pod kątem - Poradnik, tutorial - 04

Opcja "Wiele"

Jeżeli wprowadzone przez nas parametry fazy są odpowiednie dla większej ilości fazowanych linii, możemy skorzystać z opcji „Wiele”. Aktywowanie jej spowoduje, że wykonanie jednej fazy nie przerwie działania narzędzia i w jednym ciągu będzie można wykonać wszystkie pozostałe fazy. 

Autocad - Fazowanie - Opcja "Utnij"

Gdy fazujemy istniejące wierzchołek, narzędzie „Fazuj” daje możliwość wyboru, czy chcemy aby w wyniku działania funkcji faza była jedynie dodanym elementem, czy też zastąpiła całkowicie dany wierzchołek. W celu wybrania jednego z wyżej wspomnianych sposobów działania fazowania, należy aktywować narzędzie „Fazuj”, a następnie w wierszu poleceń wskazać opcję „Utnij”. W tym momencie program zapyta się nas, czy chcemy, uciąć fazowane linie, czy też pozostawić je bez zmian.

Autocad - Jak narysować linie pod kątem - Poradnik, tutorial - 05

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z tym poradnikiem żadna faza nie będzie dla was wyzwaniem. Jeśli macie jakieś sugestię co do kolejnych artykułów to dajcie nam koniecznie znać w komentarzach poniżej.

Jeśli chcielibyście nauczyć się Autocada bez wychodzenia z domu, to zachęcamy do zapoznania się z Kurs - Autocad 2018 - Od podstaw dla architektów i nie tylko - 20 godzin wiedzy!

Pozdrawiam! :)

Autor

Adrian Szerszeń Architekt, Grafik

Absolwent architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Korepetytor z pasją, przekazujący od wielu lat wiedzę z dziedziny architektury i budownictwa. Z zawodu architekt oraz założyciel 3D Studio Szerszeń.

Przeczytaj o programie Autocad na naszym blogu