Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 26-02-2020  |  Data aktualizacji: 06-02-2023  | Autorka: Daria Janik

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial

Etykieta należy do grupy narzędzi opisowych, które wyświetlają informacje o elementach konstrukcyjnych i  wypełnieniach, do których są przypisane lub stanowią niezależne obiekty informacyjne.

Jak wstawić nową etykietę?

Każdy element projektu może mieć dowolną ilość przypisanych do niego etykiet. Narzędzie to uaktywniamy klikając w jego ikonę na lewym pasku w rozwinięciu grupy „Dokument” lub za pomocą skrótu Alt+E.

Zanim wstawimy etykietę do projektu musimy zdecydować jaki dokładnie typ nas interesuje, ponieważ mamy dostępnych kilka wariantów standardowych w  bibliotece ARCHICADa jak lista warstw, opis schodów, czy wykończenia. Możemy zmieniać w nich wyświetlane dane wybierając odpowiednie parametry lub właściwości w edycji, ale grafika zostaje taka sama. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć jak zrobić swój własny typ  etykiety w dowolnej formie graficznej zachęcam do zapoznania się z treścią tutoriala: „Własny wariant graficzny etykiety”.

Wariant wstawianej etykiety wybieramy z palety info w górnym pasku z rozwijanej listy w polu „Typ etykiety” lub w wchodząc w ustawienia domyślne i tam zaznaczamy to co chcemy w palecie „Typ i podgląd”.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 02

Następną paletą w oknie ustawień etykiety jest „Styl tekstu”, gdzie możemy dowolnie modyfikować styl wyświetlanego tekstu poprzez m.in. czcionkę, wielkość znaków, wyrównanie tekstu czy odstępy. W prawym dolnym rogu możemy zdecydować, czy ma być on ujęty w  ramkę oraz o stopniu przezroczystości. 

Powyższe parametry możemy zmieniać także w palecie info znajdującej się powyżej przestrzeni roboczej.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 03

Kolejną paletą w ustawieniach domyślnych jest „Wskaźnik”, gdzie decydujemy o tym, czy etykieta ma go posiadać oraz w jak ma wyglądać. Możemy zmieniać położenie tekstu względem niego oraz grot strzałki.

Tych modyfikacji możemy także dokonać poprzez paletę info.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 04

W dalszej części ustawień domyślnych możemy ustalić obrót znacznika lub etykiety, co ma swój odpowiednik także w palecie info.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 05

Kolejną paletą są „Ustawienia symbolu etykiety”, które możemy znaleźć tylko w ustawieniach domyślnych. Pierwszą jej stroną są ogólne modyfikacje, której zawartość zmienia się w  zależności od wybranej etykiety. W tym przypadku mam wybraną listę warstw, więc mogę zdecydować o tym, czy mają zostać pokazane jednostki i grubość oraz w jaki sposób. Poniżej mamy możliwość rozszerzenia zwartości tej etykiety o  właściwości, które wybieramy na kolejnej stronie lub klikając w ikonę przy tej opcji. Możemy tam dodać z rozwijanej listy elementy wyświetlane w etykiecie.

Jeśli nie wiecie czym są właściwości oraz jak tworzyć własne to w uzupełnieniu tej wiedzy pomoże artykuł „Czym są właściwości i jak z nich korzystać?”.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 06

Dwie następne strony odnoszą się do wyglądu grafiki etykiety. W pierwszej z nich w przypadku listy warstw możemy manipulować długością i stylem linii oraz wyrównaniem tekstu w każdym z  wierszy, a w kolejnej decydujemy o tym jak będzie się prezentować odnośnik z ID elementu.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 07

Następne strony mają wpływ na wyświetlany w etykiecie tekst. Pierwsza z nich daje możliwość zastąpienia tekstu odnośnika i właściwości etykiety, jeśli nie chcemy żeby były one takie jak wybrane w palecie „Styl tekstu”. W kolejnej możemy zdecydować się na ręczne wpisanie zawartości etykiety, co zastąpi sczytane z projekt dane. 

UWAGA: Po zmianie zawartości na własną etykieta przestaje być parametryczna, czyli automatycznie aktualizowana w zależności od modyfikacji elementu, do którego jest przypisana, tylko zawsze wyświetla wprowadzoną przez użytkownika wartość.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 08

Ostatnią stroną tej palety jest „Informacja”, która pokazuje poprzez ikony poniżej do jakich elementów projektu możemy przypisać etykietę. Jeśli wyświetlają się jako przygaszone to oznacza, że nie mamy dostępu do takich akcji.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 09

Jeśli mamy już wszystko ustawione tak jak byśmy chcieli to możemy wstawić etykietę do projektu. Są dwie metody, żeby to zrobić:

  • Etykieta powiązana -  wstawia się ją poprzez wybranie elementu, z którym ma zostać powiązana (po najechaniu na niego kursorem podświetla się na niebiesko i po kliknięciu etykieta zostaje dodana do projektu). Dane wyświetlane w niej są pobierane i  aktualizowane na podstawie elementu bazowego. Jego przesunięcie powoduje także zmianę położenia etykiety i jej widoczność jest zależna od tego czy jest on wyświetlany (jeśli chcemy, żeby etykieta zawsze była widoczna niezależnie od elementu powiązanego to musimy odznaczyć pole „Schowaj z powiązanym elementem” w ustawieniach etykiety. Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 10
  • Etykieta niezależna – nie jest powiązana z żadnym elementem. Często może to być po prostu symbol, który nie ma odniesienia do informacji w projekcieArchicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 11

Obok metod powiązania etykiety są jeszcze dwie ikony definiujące sposób wprowadzania etykiety do projektu. Zaznaczenie opcji po lewej czyli „Prosta” pozwala na dodanie jej jednym kliknięciem. Druga czyli „Szczegółowa” przy wstawianiu elementu daje możliwość zdefiniowania linii odniesienia i położenia tekstu oddzielnie dla każdej nowej etykiety, co zwiększa kontrolę nad wstawianym elementem.

Wstawianie kilku etykiet za jednym razem

Zamiast wstawiać etykiety dla każdego elementu osobno możemy zrobić to za jednym razem. Zaznaczamy te, którym chcemy przypisać opis i wybieramy opcję nazywającą się „Nadaj etykiety zaznaczonym elementom”, którą  znajdziemy przechodząc do panelu „Dokument” i  rozwijając „Adnotację”. Zostanie im nadana etykieta według domyślnego typu czyli tego, który jest wybrany po uaktywnieniu narzędzia etykieta.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 12

Ta opcja może być bardzo pomocna w przypadku opisywania składowych elementów jak np. stopni schodów. Zaznaczamy je i przechodzimy do zakładki „Dokument” i rozwijamy „Adnotację”, gdzie tym razem wybieramy „Nadaj etykiety komponentom zaznaczonych elementów”. Otwiera się nam okno dialogowe składowych zaznaczonych elementów, gdzie możemy wybrać które z nich mają zostać opisane typem domyślnym etykiety.

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 13

Po zatwierdzeniu kliknięciem w  przycisk „Etykieta” możemy uzyskać takie efekty jak ten poniżej:

Archicad - Czym są etykiety i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 14


Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie. 

Autorka

Daria Janik

Studentka II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Założycielka Koła Naukowego „BIMiś”, w ramach którego prowadzi szkolenia z obsługi programów BIM. Pasjonuje się fotografią i sportami siłowymi.

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu