Archicad - Zastosowania wyrażeń w etykietach - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 17-02-2020  |  Data aktualizacji: 30-03-2020

Archicad - Zastosowania wyrażeń w etykietach - Poradnik, tutorial


Właściwości oparte na wyrażeniach to potężne narzędzie pozwalające na przetwarzanie danych zawartych w modelu przez funkcje matematyczne i logiczne. W tym poradniku przedstawię kilka przykładów wykorzystania ich w etykietach jak rozszerzenie ID elementu czy sprawdzenie zgodności z warunkami technicznymi.

Jeśli nie wiesz czym są właściwości oparte na wyrażeniach to przed dalszą lekturą polecam zapoznać się z dwoma poprzednimi tutorialami: Czym są właściwości i jak z nich korzystać? oraz Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać?. Będzie dużo łatwiej zrozumieć tłumaczone tutaj rzeczy :)

Etykieta z rozszerzonym ID elementu

Ta formuła pozwoli na stworzenie etykiety zawierającej informację o ID elementu, kondygnacji i stronie otwarcia drzwi.

Zaczynamy od otwarcia Menedżera właściwości (Opcje>Menedżer właściwości lub skrót Ctrl+Alt+Shift+W) i  utworzenia nowej właściwości „Rozszerzone ID drzwi”. Wybieramy odpowiedni rodzaj danych czyli „Tekst”. Po odznaczeniu opcji „Wyrażenia” w domyślnej wartości możemy zacząć tworzyć formułę. Użyjemy funkcji CONCAT znajdującej się w grupie „Edycja tekstu”, która łączy dane w jeden ciąg.

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -02

Pierwszą parametrem wyrażenia będzie „ID Elementu”. Pomiędzy tym a kolejnym tekstem będzie potrzebna przerwa, czyli spacja lub myślnik, który stawiamy w cudzysłowie. Kolejny to „Nr kondygnacji macierzystej”, jednak jest to dana liczbowa, więc trzeba ją przekształcić na tekst poprzez funkcję STR z grupy „Konwersja danych”. Następnie znowu robimy przerwę w postaci myślnika lub spacji. Ostatnim elementem tworzonej funkcji będzie „Orientacja”.

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -03

Na koniec w polu „Powiązane klasy elementów” wybieramy „Drzwi”.

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -04

Kiedy mamy już gotową właściwość możemy użyć ją w etykiecie drzwi i wybieramy „Tekst/Autotekst” jako typ. Następnie wstawiamy ją i podwójnym kliknięciem wchodzimy w edycję. Po wciśnięciu ikony autotekstu, a później wyszukujemy na liście utworzoną właściwość czyli „Rozszerzone ID drzwi” i dodajemy do etykiety podwójnym kliknięcie lub przyciskiem „Dodaj”.

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -05

Etykieta z kodem struktury warstwowej

Ta właściwość pozwoli na wygenerowanie kodu struktury warstwowej bez jej pełnej nazwy. 

Otwieramy Menedżer właściwości (Opcje>Menedżer właściwości lub skrót Ctrl+Alt+Shift+W) i utworzenia nowej właściwości „Kod struktury warstwowej”. Jak rodzaj danych wybieramy „Tekst”. Podstawą wyrażenia będzie funkcja SPLITLEFT. Jeśli chcemy dobrze jej użyć musimy najpierw wiedzieć jak wygląda parametr struktury warstwowej. Składa się z dwóch części rozdzielonych myślnikiem. W tym momencie interesuje nas ta pierwsza, a reszty chcemy się pozbyć.

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -06

Funkcja SPLITLEFT składa się z 3 części:

  • TEKST – to co będzie dzielone, czyli parametr „Struktury warstwowej”
  • DELIMETER – to co rozdziela części, czyli myślnik w cudzysłowie
  • INDEKS CZĘŚCI – numer części, która ma pozostać po zadziałaniu funkcji, czyli 1
Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -07

Gotowy kod funkcji będzie miał postać:

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -08

Na koniec przypisujemy właściwość do odpowiednich klas elementów czyli „Ściana” i „Strop”. 

Teraz możemy wykorzystać ją w  etykiecie wybierając w jej zawartości z listy autotekstu „Kod struktury warstwowej”.  

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -09

Zgodność z warunkami technicznymi w  metryczce strefy

Ta właściwość pozwoli na automatyczne sprawdzanie spełnienia przepisu 1/8 powierzchni okien do powierzchni podłogi.

Otwieramy Menedżer właściwości (Opcje>Menedżer właściwości lub skrót Ctrl+Alt+Shift+W) i utworzenia nowej właściwości „Wymagana powierzchnia otworów”. Jak rodzaj danych wybieramy „Powierzchnię”, a następnie tworzymy formułę, która będzie powierzchnią strefy podzieloną przez 8. Na koniec przypisujemy właściwość do klasy „Przestrzeń”.

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -10

Kolejnym potrzebnym elementem będzie „Zgodność z WT”. Ta właściwość pokazywać spełnienie zgodności, więc rodzajem danych w tym przypadku będzie „Prawda/Fałsz”. Parametrami wyrażenia będzie „Powierzchnia okien” przypisana do strefy i „Wymagana powierzchnia otworów”. Pomiędzy nimi stawiamy znak  „większe lub równe”.

Następnie pamiętamy o przypisaniu do odpowiedniej klasy czyli „Przestrzeni”.

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -11

Teraz możemy dodać ta właściwość do metryczki strefy. W  ustawieniach przechodzimy do karty „Klasyfikacja i właściwości” i wybieramy w  pierwszym wierszu „Zgodność z WT”. Następnie w panelu „Zawartość” dodajemy kolejny wiersz klikając w plus, a później jako jego wartość ustalamy „Klasyfikację i właściwości”.

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -12

Po zatwierdzeniu mamy taki efekt:

Archicad – Zastosowania wyrażeń w etykietach (Poradnik, tutorial) -13

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.

Autor: Daria Janik

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu