Archicad - Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 04-02-2020  |  Data aktualizacji: 27-04-2020  | Autor: Daria Janik

Archicad - Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial


Właściwości oparte na wyrażeniach pojawiły się w wersji 22 programu Archicad. Pozwalają na przetworzenie informacji zawartych w modelu i uzyskiwania przez to nowych danych. Dostępność zarówno funkcji matematycznych jak i logicznych oraz przetwarzających tekst sprawia, że jest to bardzo potężne narzędzie.

Jednak żeby działać na nich trzeba wiedzieć o samych właściwościach. Zostało to już omówione w poradniku „Czym są  właściwości i jak z nich korzystać?”. Jeśli jeszcze go nie widziałeś to polecam to zrobić przed dalszą lekturą tego poradnika. Będzie dużo łatwiej zrozumieć zawarte tutaj treści :)

Archicad - Tworzenie nowego wyrażenia

Na początku otwieramy Menedżer właściwości (Opcje>Menedżer właściwości lub skrót Ctrl+Alt+Shift+W) i  tworzymy nową właściwość. Trzeba pamiętać, żeby wybrać odpowiedni rodzaj danych dostosowany do typu informacji wyjściowej z tworzonej funkcji.

  UWAGA: Trzy ostatnie opcje nie mają możliwości tworzenia wyrażeń!

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 02

Po wybraniu wartości domyślnej jako „Wyrażenie”, pojawi się okno edycji.

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 03

Wyrażenie tworzymy korzystając z  trzech list rozwijanych: „Parametry i właściwości”, „Jednostki”„Operatory i  funkcje”.

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 04


Pierwsza od lewej pozwala na dodawanie do edytora danych i właściwości dostępnych w modelu. Lista jest podzielona na kategorie elementów i możemy odnaleźć odpowiedni parametr rozwijając je lub wpisując nazwę w  wyszukiwarkę na górze.

Wprowadzamy daną do edytora poprzez podwójne kliknięcie w nią lub mając ją zaznaczoną w opcję „Dodaj” na dole. Poprawnie dodany parametr będzie miał szare tło, co pomoże w jego identyfikacji i sygnalizuje, że jest zsynchronizowany z informacjami w projekcie.

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 05

Następna lista to jednostki. Ich podział na grupy odpowiada rodzajom danych dostępnym w wyrażeniach (Długość, Powierzchnia, Objętość i Kąt).

Dodajemy je dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku listy „Parametry i właściwości”. Mamy tutaj jednak możliwość wprowadzania tych informacji wpisując odpowiedni tekst w edytorze. Jest on wyświetlany w  nawiasach kwadratowych po nazwie jednostki (np. mm dla milimetrów lub m2 dla metrów kwadratowych).

W jednym wyrażeniu możemy używać różnych jednostek pod warunkiem, że należą do jednej grupy na liście, czyli do jednego rodzaju danych (np. cm, m i dm). Wynik będzie podawany w jednostkach ustalonych w projekcie dla wybranego typu danych.

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 06

Ostatnia lista to funkcje i operatory podzielone na grupy zależne od specyfikacji. Wiele z nich jest bardzo podobnych do tych występujących w programie Excel.  Dodajemy je do edytora analogicznie do wcześniej omawianej listy i tutaj także mamy możliwość wpisania tekstu odpowiadającego konkretnej funkcji lub operatorowi, który wyświetlany jest w  nawiasie kwadratowym przy jego nazwie.

  • Stałe – zostaną wstawione dokładnie w taki sposób, jak są wyświetlane
  • Operatory – odpowiadają operatorom matematycznym, również tym porównującym wartości
  • Funkcje logiczne – pozwalają na wykonywanie operacji logicznych na wartościach takich jak funkcje warunkowe
  • Funkcje algebraiczne – to najczęściej wykorzystywane operacje matematyczne jak zaokrąglenie, potęga czy pierwiastek
  • Funkcje trygonometryczne – służą do obliczania wartości sinusa, cosinusa itd. oraz wartości kąta
  • Funkcje statystyczne – pozwalają obliczyć średnią, minimum i maksimum podanych danych
  • Funkcje edycji tekstu – dzięki nim można modyfikować tekstem np. zastępując w nim pewne wyrażenia, dzieląc go lub łącząc
  • Konwersja danych – służy do zamiany liczb w tekst i  odwrotnie, co zwykle trzeba wykonać przed modyfikacją liczb za pomocą funkcji edycji tekstu

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 07


Widać, że jest tego sporo i można zadać sobie pytania „Jak to ogarnąć?”, „Skąd wiedzieć jaki rodzaj danych wybrać do tej funkcji?”, „Co ona dokładnie robi?”.

Z pomocą przychodzi nam okienko informacyjne. Pojawi się po najechaniu i zatrzymaniu przez kilka sekund na danym elemencie kursora. Znajdziemy tutaj krótki opis tego, co robi funkcja i typy danych używanych przez nią. To co jest zapisane w  przykładzie pojawi się w edytorze po dodaniu jej przez podwójne kliknięcie lub opcję „Dodaj”. Kiedy już się tam znajdzie możemy uzupełnić ją parametrami i  właściwościami z pierwszej listy lub stałymi liczbowymi i tekstowymi.

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 08

Archicad - Sekwencje w wyrażeniach

Pojedyncze wyrażenie może obsługiwać kilka wierszy sekwencji, czyli funkcji o różnych parametrach. Będzie to przydatne w  przypadku, gdy podobne dane występują w różnych elementach (np. szerokość). Pozwoli to na objęcie ich wszystkich jedną, odpowiednio stworzoną właściwością. Mając stworzone pierwsze wyrażenie dodajemy do niego sekwencje poprzez przycisk „Dodaj”.

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 09

Archicad - Modyfikacja wyrażeń w zestawieniach

Wyrażenia są zsynchronizowane z danymi projektu, więc jeśli ustalimy, że zależą od stałej liczbowej (np. koszt mieszkania zależy od ceny za m2) to możemy ją zmieniać w zestawieniach i wpisać własną. Wartość wyrażenia zaktualizuje się automatycznie po zatwierdzeniu modyfikacji informacji.

Archicad – Czym są wyrażenia i jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial - 10

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.

Autor: Daria Janik

Autorka

Daria Janik

Studentka II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Założycielka Koła Naukowego „BIMiś”, w ramach którego prowadzi szkolenia z obsługi programów BIM. Pasjonuje się fotografią i sportami siłowymi.

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu