Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 07-03-2022  |  Data aktualizacji: 03-01-2024  | Autor: Alicja Garbowska

Reguły Zastąpień Grafiki w Etapach Przebudowy pomogą Ci łatwo rozróżnić poszczególne grupy elementów (istniejące, do rozbiórki i nowe). Aby ustawić Reguły Zastąpień Grafiki przejdź do okna Opcji Etapów Przebudowy (Renovation Filter Options) lub wybrać opcję Dokument (Document) > Zastępcze Ustawienia Grafiki (Graphic Overrides) > Reguły Zastąpień Grafiki (Graphic Override Rules). Następnie dla konkretnego Statusu Przebudowy wybierz opcję Zastąp Atrybuty (Override) w sekcji Ustawienia Etapu (Filter Settings) w Oknie Etapów Przebudowy - w ten sposób aktywujesz wykorzystanie Reguły Zastąpień Graficznych dla Etapów Przebudowy. W artykule poznasz więcej dostępnych opcji i możliwych ustawień Wariantów Graficznych.

Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial


Jeżeli zastanawiacie się w jaki sposób w projekcie rozróżnić elementy istniejące, do rozbiórki i nowe to idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie Reguł Zastąpień Grafiki w Etapach Przebudowy.

Jedną z funkcji, które swoją premierę miały wraz z Archicadem 20 są Warianty Graficzne (Graphic Override Combinations) i podlegające im Reguły Zastąpień Grafiki (Graphic Override Rules). Stanowią one rozszerzenie i uzupełnienie dostępnych wcześniej Etapów Przebudowy i są z nimi bezpośrednio powiązane.

Reguły Zastąpień Grafiki umożliwiają dostosowanie sposobu wyświetlania projektu do wymagań użytkownika. Zastosowanie reguł powoduje graficzne nadpisanie ustawień wyglądu dla grup zdefiniowanych elementów bez konieczności zmian piór, linii itp. w oknach ustawień poszczególnych obiektów. Zadane reguły zastępują pierwotne ustawienia elementów dla danego Wariantu Graficznego.  

Ustawienia Reguł Zastąpień Grafiki dla Etapów Przebudowy dostępne są z okna Opcji Etapów Przebudowy (Renovation Filter Options). Alternatywnie z paska Menu wybrać należy Dokument (Document), Zastępcze Ustawienia Grafiki (Graphic Overrides) i Reguły Zastąpień Grafiki (Graphic Override Rules…).

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Etapów Przebudowy zapraszam do zapoznania się z artykułami: 


Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial - 01

Reguły Zastąpień Graficznych dla Etapów Przebudowy będą wykorzystywane w projekcie jeżeli w oknie Opcje Etapów Przebudowy w sekcji Ustawienia Etapu (Filter Settings) dla danego Statusu Przebudowy wybrana zostanie opcja Zastąp Atrybuty (Override).

Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial - 02

W lewym górnym rogu okna Reguł Zastąpień Grafiki ulokowane zostały wbudowane, niemożliwe do usunięcia reguły przyporządkowane do trzech dostępnych w programie Statusów Przebudowy (Istniejący, Do rozbiórki, Nowe).

Manipulacja znajdującymi się po prawej stronie Kryteriami (Criteria) jest niedostępna. Wybrane reguły nadawane będą elementom należącym do poszczególnych statusów.

Możliwe jest natomiast dopasowanie Stylu Grafiki (Override Style). Zdefiniować można sposób wyświetlania danego Status Przebudowy poprzez zmianę ustawień:

  • Typ linii (Line Type)
  • Pióro linii, znaczników i tekstów (Line / Marker / Text Pen)
  • Wypełnienie (Fill Type) – dodatkowa opcja Pokaż linie rozdzielające warstwy (Show Skin Separators)
  • Pióro wypełnienia (Fill Foreground Pen)
  • Pióro tła wypełnienia (Fill Background Pen) – dodatkowa opcja Pióra i kolory (Pens / Colors) Zastąp tylko kolor pióra (Override pen color only) lub Zastąp kolor i  grubość pióra (Override pen color and thickness)
  • Wykończenie (Surface)

Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial - 03

Nie można zapomnieć o ustawieniach Wariantów Graficznych. Są one dostępne z paska Opcji Podręcznych lub z Menu - Dokument (Document), Zastępcze ustawienia grafiki (Graphic Overrides) i Kombinacje zastąpień grafiki (Graphic Override Combinations…).

Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial - 04

Należy zwrócić uwagę, że nadawane w  danym wariancie reguły odczytywane są przez program od dołu ku górze, a  zastosowane reguły dla Etapów Przebudowy znajdują się na samym dole hierarchii (posiadają one najniższy priorytet) i nie ma możliwości zmiany ich położenia.   

Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial - 05

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.  

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu