Archicad - Jak wykonać warianty projektu z wykorzystaniem Etapów Przebudowy

Data publikacji: 02-03-2022  |  Data aktualizacji: 16-02-2024  | Autor: Alicja Garbowska

Aby stworzyć warianty projektu w Archicadzie, skorzystaj z Etapów Przebudowy. Na początku otwórz okno Opcje Etapów Przebudowy i przy użyciu funkcji Powiel stwórz nowy etap (wariant projektu). Następnie przypisz wybrane obiekty do wariantu. Elementy te będą widoczne tylko w wybranym etapie. Pamiętaj, by Status Przebudowy nadany obiektom był widoczny w etapie. W przeciwnym razie obiekty te nie będą pokazywane.

Archicad - Jak wykonać warianty projektu z wykorzystaniem Etapów Przebudowy


W celu ukazania różnych wariantów projektu w programie Archicad można zapisać wersje w nowych plikach, dodać specjalne warstwy lub skorzystać z Etapów Przebudowy.

Poniżej przedstawiono podstawową różnicę pomiędzy stosowaniem warstw, a użyciem Etapów Przebudowy do zaprezentowania wariantów projektu. Przy korzystaniu z warstw w miejscu przecięcie widocznych elementów wariantu z obiektami na ukrytych warstwach pozostawione zostają puste przestrzenie. Tego problemu można uniknąć poprzez zastosowanie etapów.

  Archicad - Jak wykonać warianty projektu z wykorzystaniem Etapów Przebudowy - 01

Jeżeli chcielibyście zapoznać się z Etapami Przebudowy zachęcam do przeczytania wcześniejszych artykułów:


By stworzyć warianty projektu przy użyciu Etapów Przebudowy w pierwszej kolejności przywołać należy okno Opcje Etapów Przebudowy (Renovation Filter Options) z paska Opcji Podręcznych alternatywnie z palety Przebudowa lub z Menu.

Sposoby na przywołanie - Opcji etapów przebudowy

Archicad - Jak wykonać warianty projektu z wykorzystaniem Etapów Przebudowy-02

Przy użyciu opcji Powiel (Duplicate) stworzyć należy nowy etap. Stanie się on wariantem projektu.

  Archicad - Jak wykonać warianty projektu z wykorzystaniem Etapów Przebudowy-03

Zaliczane do wariantu obiekty w oknie ustawień poszczególnych elementów przypisać należy do stworzonego Etapu Przebudowy. W tym celu w  zakładce Klasyfikacja i Właściwości (Classification and Properties) -> Przebudowa (Renovation) -> Widoczność w etapach przebudowy (Show On Renovation Filter) wybrać należy dodany etap. Inną opcją jest przywołanie palety „Przebudowa” i zaznaczenie „Pokaż tylko w bieżącym etapie przebudowy/Pokaż we wszystkich etapach”.

Przypisanie elementu do - Etapu przebudowy

Archicad - Jak wykonać warianty projektu z wykorzystaniem Etapów Przebudowy - 04

Elementy widoczne będą jedynie w wybranym etapie. Należy jednak zwrócić uwagę by nadany obiektom Status Przebudowy był widoczny w  etapie, w innym wypadku elementy nie będą pokazywane. 

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu