Archicad - Etapy przebudowy - Jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 21-02-2022  |  Data aktualizacji: 16-02-2024  | Autor: Alicja Garbowska

Etapy przebudowy pozwalają na wygenerowanie rysunków,  m.in.inwentaryzacji, przebudowy i rozbiórek ze wspólnego podkładu. Umożliwiają wyświetlenie projektu w oparciu o Statusy Przebudowy. Jako użytkownik masz do wyboru trzy statusy: Istniejący, Do rozbiórki, Projektowany. Do każdego z nich możesz wybrać Dodatkowe Zastąpienia do Etapu Przebudowy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. 

Archicad - Etapy przebudowy - Jak z nich korzystać? Poradnik, tutorial


Zastosowanie „Etapów Przebudowy” umożliwia wygenerowanie rysunków m.in. inwentaryzacji, rozbiórek i przebudowy ze wspólnego podkładu.

Etapy przebudowy (Renovation Filters)” pozwalają na ustawienie sposobu wyświetlania projektu w oparciu o „Statusy Przebudowy (Renovation Status)” elementów. Dla obiektów wybrać należy jeden z trzech statusów: „Istniejący (Existing)”, „Do rozbiórki (To be Demolished)”, „Projektowany (New)”. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do artykułu - Archicad - Czym jest Status przebudowy oraz Etapy przebudowy.  

Okno „Opcje Etapów Przebudowy” przywołać można z paska Opcji Podręcznych, z palety „Przebudowa” lub z Menu.

Archicad etapy przebudowy - jak z nich korzystać - 01

Z okna „Opcje Etapów Przebudowy” wybrać należy etap, który poddamy zmianom.

Po prawej stronie ulokowane zostały polecenia umożliwiające edycję: ·     

 • Powiel (Duplicate)” – kopiuje etap, parametry zostają powielone, konieczne jest nadanie nazwy,
 • Zmień nazwę (Rename)” – umożliwia nadanie nowego tytułu,
 • Usuń (Delete)” – kasuje etap z projektu,
 • Importuj (Import)” – możliwe jest przywołanie „Etapu Przebudowy” z innego projektu. W  tym celu wgrać należy plik .xml ,
 • Eksportuj (Export)” – pozwala na zapisanie wybranego etapu w formacie .xml i wczytanie go w innym projekcie.

Archicad etapy przebudowy - jak z nich korzystać - 02

Kolejną wartość do konfiguracji stanowią „Ustawienia Etapu (Filter Settings)”. W oparciu o „Status Przebudowy” elementów możliwe jest zadecydowanie o sposobie ukazania części projektu w  wybranym etapie. Z rozwijanej listy wybrać można: „Pokaż (Show)” – elementy wyświetlane będą zgodnie z ustawieniami w Oknie Ustawień, „Ukryj (Hide)” lub „Zastąp atrybuty (Override)” – wyświetlanie odbędzie się w oparciu o ustawienia z okna dialogowego „Reguły Zastąpień Graficznych (Graphic Override Rules)”. Dostęp do ustawień znajduje się w prawym dolnym rogu okna. 

Archicad etapy przebudowy - jak z nich korzystać - 03

Dodatkowe Zastąpienia do Etapu Przebudowy (Additional Filter Options for)” umożliwiają edycję konkretnych zagadnień dla elementów o tym samym statusie. 

Dla elementów o statusie „Istniejący” wybrać można:

 • „Ukrycie znaczników otworów (Hide Opening Dimension Marker)” - dla okien, drzwi, świetlików,
 • „Pełne wypełnienie przekroju (Solid Cut Fill)”- dla poszczególnych materiałów wyświetlany będzie pełny szraf,
 • „Brak czyszczenia przecięć (Do not Intersect)” – elementy o różnych statusach nie będą łączone.

Elementy „Do rozbiórki”:

 • „Ukrycie znaczników otworów (Hide Opening Dimension Marker)”,
 • „Ukryj symbol drzwi/okna/świetlika (Hide Door/Window/Skylight)”- otwory zostają uproszczone do prostych linii,
 • „Ukrycie pomieszczeń (Hide Zone)” – pomieszczenia przeznaczone do usunięcia nie będą zaciemniać widoku,
 • „Ukrycie obiektów (Hide Object)”– w celu jasnego przekazania wyglądu zmienionych pomieszczeń warto nie pokazywać ruchomych obiektów, 
 • „Pełne wypełnienie przekroju (Solid Cut Fill)”,
 • „Wypełnienie przezroczyste (Transparent Fill)”– pokazane zostaną jedynie linie ograniczające elementy,
 • „Brak czyszczenia przecięć (Do not Intersect)” , 
 • „Oznaczenie otworów symbolem X (Mark Openings with X Symbol)”– na usuwanych otworach nadpisany zostanie znak „X”,
 • „Krawędzie otworu jako Rozbiórki (Opening Infill Contours as Demolished)” 

Elementy adnotacji”– opcja umożliwia wyłączenie z zadanych powyżej ustawień dla elementów „Istniejących” lub „Do rozbiórki” wybranych elementów projektu:

 • „Nie zastępuj wymiarów/tekstów/etykiet (Do not Override Dimension/Text/Labels)”,
 • „Nie zastępuj wypełnień/linii rysunkowych (Do not Override Drafting Fills/Lines)”

Archicad etapy przebudowy - jak z nich korzystać - 04

Warto zwrócić uwagę, że niektóre z  opcji mogą przybrać szary kolor bez możliwości edycji oznacza to najprawdopodobniej, że elementy o tym statusie oznaczono jako „Ukryj” lub ustawienia zadane zostały w „Opcjach Wyświetlania Modelu”.
Dodatkowo znajdujący się po prawej stronie Podgląd w uproszczony sposób przedstawia wynik naszych działań.  

Poniżej ukazano przykładowe ustawienia wraz z uzyskanym rezultatem zależnym od statusu elementów.

Archicad etapy przebudowy - jak z nich korzystać - 05

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu