Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 11-05-2022  |  Data aktualizacji: 24-11-2023  | Autor: Alicja Garbowska

Dokument 3D w Archicad to połączenie widoku 3D z elementami 2D, działa podobnie jak Przekrój. Zapisany Dokument 3D staje się punktem odniesienia w Mapie Projektu w Nawigatorze. Tekstury modelu 3D przekształcają się w wypełnienia, dostępne są też elementy 2D, takie jak wymiary czy etykiety. Dokument 3D możesz tworzyć z widoku 3D lub z rzutu. W artykule poznasz więcej opcji konfiguracji.

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial

Dokument 3D stanowi połączenie widoku 3D z elementami 2D, działa podobnie do narzędzia Przekrój.

Zapisany Dokument 3D to widok, który traktowany jest jak punkt odniesienia w Mapie Projektu w  Nawigatorze. Tekstury z modelu 3D zmieniają się w wypełnienia, dostępne są elementy 2D (m. in. wymiary, etykiety, teksty), których nie można stosować w 3D.  

Dokument 3D stworzyć można z widoku 3D lub rzutu. Dokumenty zyskują różne ustawienia zależnie od miejsca zapisu.

Nowy Dokument 3D z  widoku 3D

Przy ukazanym widoku 3DNawigatorze, z menu kontekstowego Dokument 3D wybieramy Nowy Dokumenty 3D z 3D… (New 3D Document from 3D…).

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-01

Nowy Dokument 3D z  rzutu

Przy wyświetlanej kondygnacjiNawigatorze, z menu kontekstowego Dokument 3D wybieramy Nowy Dokument 3D… (New 3D Document from Floor Plan…).

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-02

Okno dialogowe Nowy Dokument 3D

W wyskakującym oknie Nowy Dokument 3D (New 3D Document) nadajemy ID Odniesienia (Reference ID) oraz Nazwę (Name), zatwierdzamy przyciskiem Utwórz (Create).

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-03

Utworzony Dokument 3D zostanie otwarty w osobnym oknie, odniesienie pojawi się w Nawigatorze w  folderze Dokumenty 3D.

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-04

Ustawienia Dokumentu 3D

Okno ustawień przywołujemy z dostępnego w Nawigatorze menu kontekstowego przeznaczonego do edycji Dokumentu 3D poprzez kliknięcie PPM na jego nazwę i wybranie Ustawień Dokumentu 3D (3D Document Settings…) lub korzystając z znajdującego się u dołu Nawigatora przycisku Ustawienia (Settings…).

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-05

Ustawienia podzielone zostały na poszczególne panele:

1. Ogólne (General):

 • ID Odniesienia (Reference ID) – domyślne ID możliwe do zmiany,       
 • Nazwa (Name) – tytuł widoku,
 • Widok Źródłowy (Source View) – informacja o widoku na bazie, którego utworzony został Dokument 3D,
 • Status –połączenie pomiędzy modelem, a Dokumentem 3D. Decydujemy tu o automatycznej lub ręcznej przebudowie rysunku.

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-06

2. Projekcja 3D (3D Projection) – panel dostępny dla Dokumentu 3D utworzonego na bazie okna 3D.

 • Informacja na temat ograniczenia obszarem zaznaczenia/zaznaczeniem Dokumentu 3D,
 • Informacja odnośnie bieżącego Dokumentu 3D, ograniczenia obszarem zaznaczenia/zaznaczeniem,
 • Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D (Redefine 3D Projections…) – po kliknięciu ukazane zostanie okno ustawień widoku źródłowego 3D. Możliwa jest zmiana ustawień kamery, światła.
 • Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D (Redefine Filter Elements) – po wyborze ukazane zostanie okno Filtrowanie i Przekroje Elementów w 3D. Można tu zdefiniować widoczne elementy.
 • Przedefiniuj ustawienia widoku 3D, płaszczyzny przekroju 3D i widoczność elementów na podstawie bieżącego widoku 3D – po zaznaczeniu Dokument 3D zostanie zaktualizowany na podstawie bieżących ustawień okna 3D. Przycisk ma działanie jednorazowe, nie powoduje dostosowania Dokumentu 3D po każdorazowej zmiany widoku 3D.

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-07

3. Rzut (Floor Plan Projection) – panel dostępny dla Dokumentu 3D utworzonego na bazie rzutu.

 • Orientacja – należy zdecydować czy rzut ukazywać ma sufit (Reflected Ceiling) - widok „do góry” czy podłogę (Floor Plan) - widok „w dół”,
 • Wzniesienie płaszczyzny cięcia – określa wysokość płaszczyzny cięcia (Cut Plan),
 • Informacja na temat obszaru zaznaczenia/zaznaczenia – dane na temat ograniczeń widoku źródłowego,
 • Przedefiniuj kondygnację, orientację i zawartość na podstawie bieżącego okna rzutu – umożliwia dostosowanie Dokumentu 3D do bieżącego widoku.
Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-08

4. Reprezentacja Modelu (Model Display)
 • Elementy w Przekroju (Cut Elements) – edycja sposobu wyświetlania wypełnień oraz piór przeciętych elementów,
 • Elementy w Widoku (Uncut Elements) – zdefiniowanie wypełnień, piór, kreskowania, przezroczystości elementów nieprzeciętych,
 • Słońce i  Cienie (Sun and Shadows) – wyświetlanie cieni słonecznych w widoku. Powierzchnie mogą być modyfikowane zależnie od preferencji.
 • Krawędzi ukryte (Hidden Edges) – na skutek akceptacji ukazane zostaną krawędzie elementów, które zwykle są ukryte (np. ściany znajdujące się pod dachem),
 • Krawędzie na Granicach Przekroju (Element Contours at 3D Document Boundary) – określenie sposobu wyświetlania obrysu elementów na granicy Dokumentu 3D.  

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-09

Poniżej pokazano przykładowy Dokument 3D utworzony z widoku 3D.

Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial-10

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać Dokument 3D zapraszamy do zapoznania się z artykułami: Archicad - Jak pokazać cienie na rzucie 3D? Poradnik, tutorial oraz Archicad - Jak pokazać cienie na rzucie 2D? Poradnik, tutorial.

Dodatkowo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.  

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu