Archicad - Jak zrobić dach mansardowy? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 14-07-2022  |  Data aktualizacji: 21-09-2023  | Autor: Alicja Garbowska

 Aby stworzyć dach mansardowy w Archicadzie, wybierz Projekt > Narzędzia > Dach. Następnie w Palecie Info zadaj żądane wartości. W przypadku dachu mansardowego wybierz dach wielopołaciowy i sterując myszą nadaj obrysowi dachu właściwe wymiary i kierunek ustawienia. Kolejne kroki i szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części artykułu.

Archicad - Jak zrobić dach mansardowy? Poradnik, tutorial

Dachy mansardowe to przykład grupy dachów typu łamanego najczęściej dwu- lub czterospadowych. Poszczególne połacie składają się z dwóch części – dolnej charakteryzującej się stromym spadkiem oraz górnej o łagodniejszym nachyleniu.

Jeżeli szukacie informacji na temat innych typów dachów to zapraszamy do zapoznania się z  artykułami na temat: dachów dwuspadowych oraz jednopołaciowych.  

By stworzyć dach mansardowy w programie Archicad korzystamy z palety Narzędzia i wybieramy Dach. Innym sposobem jest wykorzystanie menu i  wskazanie kolejno - Projekt (Design), Narzędzia (Design Tools) i Dach (Roof).

Archicad - Jak zrobić dach mansardowy? Poradnik, tutorial - 01

O ustawieniach projektowanego dachu decydujemy zadając pożądane wartości w Palecie Info.

By wykonać dach mansardowy czterospadowy wybieramy:

  • Metoda Geometrii (Geometry Method) – dachy wielopołaciowy,
  • Metoda Konstrukcji (Construction Method) – dach wielopołaciowy


Archicad - Jak zrobić dach mansardowy? Poradnik, tutorial - 02

Następnie w polu roboczym tworzymy klasyczny dach wielospadowy. Najpierw klikamy LPM w polu obszaru roboczego, w wyniku czego zaczepiony zostaje punkt początkowy (narożnik) dachu. Następnie sterując myszą nadajemy obrysowi dachu pożądany kierunek wstawienia i wymiary (można je podać przy użyciu klawiatury). Drugie kliknięcie LPM skutkuje wstawieniem przeciwnego narożnika i utworzeniem dachu.  

Archicad - Jak zrobić dach mansardowy? Poradnik, tutorial - 03

Kolejnym krokiem jest przejście do okna Ustawień dachu (ctrl+T). W  części Geometria Dachu Wielopołaciowego (Multi-Plane Geometry) należy dodać nowy poziom dachu korzystając z przycisku Dodaj (Add). Następnie wpisujemy wymagane Nachylenie (Pitch) dla połaci – w  przykładzie 50 i 25 stopni oraz określamy Wzniesienie (Elevation), do którego obowiązywać mają zadane kąty. W przykładzie Wysunięcie Okapów (Eaves overhang) określamy na 0. Następnie klikamy Ok.

Archicad - Jak zrobić dach mansardowy? Poradnik, tutorial - 04

Poniżej pokazany został uzyskany dach mansardowy.

Archicad - Jak zrobić dach mansardowy? Poradnik, tutorial - 05

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.    

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu