Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 21-03-2022  |  Data aktualizacji: 21-03-2022  | Autor: Alicja Garbowska

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial


Projektanci niejednokrotnie zobligowani są do przedstawienia odrębne widoków projektu z  uwzględnieniem zadanych wymagań (np. ukazanie odporności ogniowej elementów). Niegdyś powodowało to konieczność kopiowania rysunków i  wprowadzenia odpowiednikach oznaczeń graficznych osobno na każdym rzucie. Przy zmianach projektowych wiązało się to z uciążliwym obowiązkiem aktualizacji każdego z rysunków osobno. Rozwiązanie tego problemu w Archicadzie stanowią Warianty Graficzne. Umożliwiają one stworzenie różnych opcji graficznej reprezentacji projektu na wspólnym podkładzie.  

Warianty Graficzne (Graphic Override Combinations) tworzone są w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika Reguły Zastąpień Grafiki (Graphic Override Rules). Reguły odczytywane są w ustalonej kolejności i odnoszą się do wybranego widoku modelu. Przy tworzeniu widoku w oknie Mapy Widoków (View Map) należy wybrać Wariant Graficzny, który zostanie zastosowany.  

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 01

O Regułach Zastąpień Grafiki stosowanych w Etapach Przebudowy pisaliśmy w  artykule - Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial. 

Okno Wariantów Graficznych przywołać można z Paska Opcji Podręcznych lub wybierając z Menu - Dokument (Document), Zastępcze Ustawienia Grafiki (Graphic Overrides) i Warianty Graficzne… (Graphic Override Combinations).  

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 02

Warianty Graficzne

Okno Wariantów Graficznych składa się z ulokowanych po lewej stronie wariantów. Pod nimi umieszczono przyciski:

 • Nowy… (New…) – stworzenie nowego wariantu,     
 • Usuń (Delete) – nieodwołalne usunięcie wariantu,
 • Eksport – dodanie wariantu w formacie .xml z zewnętrznego źródła,
 • Import – zapisanie wariantu na nośniku zewnętrznym.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 03

W prawej części umieszczono edytowalną nazwę wariantu, stosowane reguły oraz przyciski:

 • Dodaj (Add) – rozwijany przycisk umożlwiający stworzenie nowych reguł,
 • Usuń,
 • Edytuj reguły… (Edit Rules…) – umożliwia zmianę istniejących zasad, podobnie wybrać można przycisk reprezentujący „…” przy podświetlonej regule lub dwukrotnie na nią kliknąć.

W prawym dolnym rogu znajdują się przyciski:

 • Usuń (Cancel) – zamyka okno bez zapamiętania poczynionych akcji,
 • OK – zatwierdza operacje.  

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 04

Znajdujący się przy nazwie reguły suwak umożliwia zmianę kolejności odczytu zadań.  Program przetwarza reguły w kolejności z dołu ku górze. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności odczytywane będą reguły nadane elementom w Etapach Przebudowy.

Zależnie od ustawień stosowanych reguł (zmiana linii, wypełnienia, wykończenia) dodane zostaną oznaczenia po prawej stronie od ich nazwy.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 05

Reguły Zastąpień Grafiki

Po wyborze okna Edycji Reguł możliwe jest zdefiniowanie zasad według własnych preferencji.

 Okno złożone jest ze znajdujących się po lewej stronie istniejących reguł oraz zlokalizowanych poniżej przycisków:

 • Nowa… (New…) – po wyborze możliwe jest stworzenie nowej reguły od podstaw lub utworzenie duplikatu istniejącej wersji,
 • Usuń (Delete).

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 06

Po prawej stronie ulokowano edytowalną Nazwę (Name). Poniżej zlokalizowano okno Kryteriów (Criteria) – na ich podstawie z projektu wyodrębnione zostaną elementy, które podlegać będą regule.

Przycisk Dodaj… (Add…) umożliwia zadanie zestawu zasad. Przy wyborze większej liczby kryteriów możliwe jest definiowanie ich przy użyciu dodatkowych poleceń.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 08

Znajdujące się poniżej Style Grafiki (Override Style) pozwalają na nadpisanie sposobu wyświetlania elementów w 2D i 3D. Wybrać można: typ linii, pióro linii, znaczników i tekstów, wypełnienie, pióro wypełnienia, pióro tła wypełnienia, wykończenie.

Ustawienia potwierdzić należy przyciskiem OK. Wybór przycisku Anuluj (Cancel) powoduje utratę wprowadzonych zmian.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 08

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu