Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 21-03-2022  |  Data aktualizacji: 11-12-2023  | Autor: Alicja Garbowska

Dzięki Wariantom Graficznym w Archicadzie, projektanci mogą łatwo prezentować różne widoki projektu, uwzględniając różnorodne wymagania. Warianty Graficzne tworzone są na podstawie Reguł Zastąpień Grafiki (Graphic Override Rules), są one oparte na zdefiniowanych przez użytkownika regułach zastępowania grafiki, odczytywanych w określonej kolejności dla wybranego widoku modelu. Tworząc widok, należy wybrać odpowiedni Wariant Graficzny do zastosowania. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej o tworzeniu i edycji Reguł.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial


Projektanci niejednokrotnie zobligowani są do przedstawienia odrębne widoków projektu z  uwzględnieniem zadanych wymagań (np. ukazanie odporności ogniowej elementów). Niegdyś powodowało to konieczność kopiowania rysunków i  wprowadzenia odpowiednikach oznaczeń graficznych osobno na każdym rzucie. Przy zmianach projektowych wiązało się to z uciążliwym obowiązkiem aktualizacji każdego z rysunków osobno. Rozwiązanie tego problemu w Archicadzie stanowią Warianty Graficzne. Umożliwiają one stworzenie różnych opcji graficznej reprezentacji projektu na wspólnym podkładzie.  

Warianty Graficzne (Graphic Override Combinations) tworzone są w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika Reguły Zastąpień Grafiki (Graphic Override Rules). Reguły odczytywane są w ustalonej kolejności i odnoszą się do wybranego widoku modelu. Przy tworzeniu widoku w oknie Mapy Widoków (View Map) należy wybrać Wariant Graficzny, który zostanie zastosowany.  

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 01

O Regułach Zastąpień Grafiki stosowanych w Etapach Przebudowy pisaliśmy w  artykule - Archicad - Jak zastosować Reguły zastąpień grafiki w Etapach Przebudowy - Poradnik, tutorial. 

Okno Wariantów Graficznych przywołać można z Paska Opcji Podręcznych lub wybierając z Menu - Dokument (Document), Zastępcze Ustawienia Grafiki (Graphic Overrides) i Warianty Graficzne… (Graphic Override Combinations).  

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 02

Warianty Graficzne

Okno Wariantów Graficznych składa się z ulokowanych po lewej stronie wariantów. Pod nimi umieszczono przyciski:

 • Nowy… (New…) – stworzenie nowego wariantu,     
 • Usuń (Delete) – nieodwołalne usunięcie wariantu,
 • Eksport – dodanie wariantu w formacie .xml z zewnętrznego źródła,
 • Import – zapisanie wariantu na nośniku zewnętrznym.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 03

W prawej części umieszczono edytowalną nazwę wariantu, stosowane reguły oraz przyciski:

 • Dodaj (Add) – rozwijany przycisk umożliwiający stworzenie nowych reguł,
 • Usuń,
 • Edytuj reguły… (Edit Rules…) – umożliwia zmianę istniejących zasad, podobnie wybrać można przycisk reprezentujący „…” przy podświetlonej regule lub dwukrotnie na nią kliknąć.

W prawym dolnym rogu znajdują się przyciski:

 • Usuń (Cancel) – zamyka okno bez zapamiętania poczynionych akcji,
 • OK – zatwierdza operacje.  

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 04

Znajdujący się przy nazwie reguły suwak umożliwia zmianę kolejności odczytu zadań.  Program przetwarza reguły w kolejności z dołu ku górze. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności odczytywane będą reguły nadane elementom w Etapach Przebudowy.

Zależnie od ustawień stosowanych reguł (zmiana linii, wypełnienia, wykończenia) dodane zostaną oznaczenia po prawej stronie od ich nazwy.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 05

Reguły Zastąpień Grafiki

Po wyborze okna Edycji Reguł możliwe jest zdefiniowanie zasad według własnych preferencji.

 Okno złożone jest ze znajdujących się po lewej stronie istniejących reguł oraz zlokalizowanych poniżej przycisków:

 • Nowa… (New…) – po wyborze możliwe jest stworzenie nowej reguły od podstaw lub utworzenie duplikatu istniejącej wersji,
 • Usuń (Delete).

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 06

Po prawej stronie ulokowano edytowalną Nazwę (Name). Poniżej zlokalizowano okno Kryteriów (Criteria) – na ich podstawie z projektu wyodrębnione zostaną elementy, które podlegać będą regule.

Przycisk Dodaj… (Add…) umożliwia zadanie zestawu zasad. Przy wyborze większej liczby kryteriów możliwe jest definiowanie ich przy użyciu dodatkowych poleceń.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 08

Znajdujące się poniżej Style Grafiki (Override Style) pozwalają na nadpisanie sposobu wyświetlania elementów w 2D i 3D. Wybrać można: typ linii, pióro linii, znaczników i tekstów, wypełnienie, pióro wypełnienia, pióro tła wypełnienia, wykończenie.

Ustawienia potwierdzić należy przyciskiem OK. Wybór przycisku Anuluj (Cancel) powoduje utratę wprowadzonych zmian.

Archicad - Jak używać Wariantów Graficznych? - Poradnik, tutorial - 08

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu