Archicad - Jak korzystać z okna Filtrowanie i Przekroje w 3D? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 07-06-2022  |  Data aktualizacji: 21-09-2023  | Autor: Alicja Garbowska

Okno Filtrowanie i Przekroje w 3D w Archicadzie umożliwia ukrycie elementów w widoku 3D i nie powoduje zmian w wyświetlaniu projektu na rzutach i przekrojach. Aby z niego skorzystać, wybierz Menu: Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtrowanie i Przekroje Elementów w 3D. Przeczytaj dalszą część artykułu i dowiedz się, jak korzystać z okna filtrowania.

Archicad - Jak korzystać z okna Filtrowanie i Przekroje w 3D? Poradnik, tutorial

Okno Filtrowanie i Przekroje w 3D pozwala na ukrycie elementów w widoku 3D. Filtrowanie 3D nie powoduje zmian w sposobie wyświetlania projektu na Rzutach/Przekrojach itp. .

Okno przywołać można wybierając kolejno z Menu: Widok (View), następnie Elementy widoczne w 3D (Elements in 3D View) i Filtrowanie i Przekroje Elementów w 3D (Filter and Cut Elements in 3D...).

Archicad – Jak korzystać z okna Filtrowanie i Przekroje w 3D? Poradnik, tutorial - 01

Filtrowanie 3D wykorzystywane jest również w Dokumencie 3D, który tworzony jest na bazie widoku modelu.

By zdefiniować filtrowanie przywołujemy okno ustawień Dokumentu 3D korzystając z  znajdującego się u dołu Nawigatora przycisku Ustawienia (Settings…). Następnie w części Projekcja 3D (3D Projection) wybieramy Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D (Redefine Filter Elements).

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do artykułu: Archicad - Jak stosować Dokument 3D? Poradnik, tutorial .

Archicad – Jak korzystać z okna Filtrowanie i Przekroje w 3D? Poradnik, tutorial - 02

Okno filtrowania zbudowane jest z części:

  • Kondygnacje Widoczne w 3D (Stories to Show in 3D) – określa, które piętra mają zostać pokazane w widoku 3D. Widok może być nieskończony (widoczny jest cały zakres projektu) lub ograniczony do konkretnych kondygnacji. Polecenie Przytnij elementy zgodnie z zakresem kondygnacji umożliwia manipulację elementami, których fragmenty wchodzą w  zakres widocznych pięter. Obiekty te mogą zostać przycięte na granicach kondygnacji lub pokazane w całości.
  • Działanie Obszaru Zaznaczenia (Marquee Effect) – przy włączonym narzędziu Obszar możliwe jest przełączenie wyświetlania 3D pomiędzy fragmentami zawartymi wewnątrz lub na zewnątrz zadanego obszaru.
  • Powierzchnie w Przekroju (Cut Surface Display) – zmiana sposobu wyświetlania wypełnień przeciętych elementów. Można skorzystać z własnych atrybutów elementów lub zdefiniować identyczne wykończenie i pióro dla wszystkich przekroi.
  • Rodzaje Elementów Widocznych w 3D (Element Types to Show in 3D) – pokazanie/ukrycie poszczególnych elementów w 3D. Przypisanie elementów do poszczególnych typów odbywa się na podstawie narzędzia, za pomocą, którego stworzony został dany fragment projektu.

Archicad – Jak korzystać z okna Filtrowanie i Przekroje w 3D? Poradnik, tutorial - 03

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.  

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu