Archicad - Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial

Data publikacji: 21-07-2020  |  Data aktualizacji: 26-03-2024  | Autorka: Daria Janik

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak importować dane z pliku Excel do Archicada. Wejdź w zakładkę “Plik” i z menu “Współdziałanie” wybierz “Klasyfikacja właściwości” > “Import właściwości do elementów”. Archicad wybierze kolumny do importu, możesz ręcznie zmienić wybrany zakres. Aby ukończyć akcję kliknij “Importuj”.

Archicad - Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial


W pracy architekta ważna jest wymiana danych pomiędzy różnymi branżami. Podczas pracy nad projektem czasem potrzebujemy precyzyjnych informacji od producentów takich jak koszty danego elementu lub jego konkretny model, który pozwoli zrealizować założoną przez nas wizję. Mając takie informacje od niego w formie pliku Excel możemy w prosty sposób wrzucić je do pliku Archicada, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, co usprawni nam pracę i  poprawi organizację.

Na początku musimy stworzyć nowe zestawienie. Jak  dokładnie to zrobić możecie się dowiedzieć z  naszych kursów Archicada.

Wykorzystamy tutaj przykład okien, które chcielibyśmy wycenić i dobrać odpowiedni model producenta według ich szerokości i wysokości. Dodajemy także ilość, żeby łatwiej oszacować całkowity koszt tych elementów. Żeby program zsumował te same elementy odznaczamy opcję „Złącz identyczne elementy”.

Archicad – Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial-02

Następnie stworzymy właściwości, które będą miały zostać wypełnione przez producenta.  Więcej o  tym temacie możecie dowiedzieć się więcej z artykułu Archicad - Czym są właściwości i jak z nich korzystać?”. Dla poprawnego importu danych ważne jest to, by wartość ustawić jako „Niezdefiniowe”. Trzeba także pamiętać o przypisaniu odpowiedniej klasy elementu.

Archicad – Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial-03

Kolejnym krokiem jest dodane nowych właściwości do zestawienia.

Archicad – Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial-04

Teraz zestawienie jest  przygotowane do wysłania go do producenta. W cel wygenerowania pliku Excel na jego podstawie wchodzimy w zakładkę „Plik” , przechodzimy do „Współdziałania” i z „Klasyfikacji i właściwości” wybieramy „Eksport właściwości z zestawienia” (skrót klawiszowy Ctrl+Shift+E). Definiujemy ścieżkę zapisu i mamy gotowy plik Excel.

Archicad – Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial-05

Kiedy otrzymamy od producenta wypełniony plik Excel z  potrzebnymi danymi możemy je zaimportować do zestawienia przechodząc podobnie jak poprzednio do zakładki „Plik”, później „Współdziałania” i wybrać tym razem „Import właściwości do elementów”„Klasyfikacji i właściwości”.

Archicad – Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial-06

Wybieramy wypełniony plik Excel i pojawi nam się okno dialogowe importu. Archicad sam znajdzie kolumny, które w zestawieniu są puste, a w pliku wypełnione i zaznaczy je automatycznie, ale jeśli chcemy wprowadzić tylko część z nich wystarczy je odznaczyć. Potem klikamy „Importuj” w prawym dolnym rogu okna, by zakończyć akcję.

Archicad – Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial-07

Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie zestawienie zostanie uzupełnione o brakujące dane zaimportowane z pliku Excel.

Archicad – Import danych z pliku Excel do zestawienia - Poradnik, tutorial-08

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat modelowania w Archicadzie, a także innych możliwościach tego programu to sprawdźcie nasz - Kurs Archicad 20 od podstaw.  

Pozdrawiam

Autorka

Daria Janik

Studentka II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Założycielka Koła Naukowego „BIMiś”, w ramach którego prowadzi szkolenia z obsługi programów BIM. Pasjonuje się fotografią i sportami siłowymi.

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu