SketchUp - jak dodać komponent? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 29-03-2022  |  Data aktualizacji: 05-04-2022  | Autor: Piotr Kurpiewski

SketchUp - jak dodać komponent? Poradnik, tutorial

Komponenty to specjalne obiekty geometryczne o identycznych cechach. Jeśli w Twoim pliku SketchUp występuje kilka modeli, które niczym się od siebie nie różnią, to niewątpliwie powinny być komponentami.

Sketchup - Grupy

Grupy to po prostu sposób organizacji złożonych scen. W środowisku grafiki 3D nazywa się to hierarchizacją. Każdy program ma nieco inne podejście do tego tematu. Wykorzystuje m. in. warstwy, kolekcje czy instancje. W SketchUpie rozwiązaniem są grupy.

Modele grupuje się, aby oddzielić od siebie geometrię lub wyodrębnić mniejsze elementy z większych kompozycji. Spójrz na przykład poniżej. Stworzyłem proste krzesło, które następnie zamieniłem na grupę poprzez zaznaczenie wszystkich płaszczyzn i wybranie “Utwórz grupę” z menu wywołanego prawym klawiszem myszy.

Sketchup - jak dodać komponent? - 01

W ten sposób stworzyłem pewien kontekst. Aby wprowadzić zmiany w tej geometrii muszę najpierw wejść do kontekstu grupy wybierając “Edytuj grupę” z menu wywołanego prawym klawiszem myszy. Tylko w ten sposób mogę modyfikować pojedyncze krawędzie. Na zewnątrz tego kontekstu krzesło zachowuje się tak, jakby było jednym, niepodzielnym obiektem.

Sketchup - jak dodać komponent? - 02

Tworzenie grup to świetny sposób na wprowadzenie porządku w scenie. Kontekstów może być więcej, a grupy można umieszczać jedna w drugiej, jak rosyjskie matrioszki. Spójrz na praktyczny przykład poniżej. Pierwszy kontekst to całe krzesło. W drugim są podziały na przednie nogi, oparcie, poprzeczne belki i siedzisko. W kontekście siedziska są dodatkowo grupy podpór razem z grupą rzeczywistego siedziska.

Sketchup - jak dodać komponent? - 03

Takie zagnieżdżanie kolejnych elementów gwarantuje doskonałą kontrolę nad plikiem i zmniejsza ryzyko pojawiania się błędów.

Sketchup - Komponenty, czyli grupy do zadań specjalnych

Komponenty to pochodne grup. Różnią się od nich tym, że wprowadzając zmiany w jednym komponencie zmieniasz wszystkie na raz. Załóżmy, że krzesła poniżej to właśnie komponenty. Po wejściu do kontekstu jednego z nich (po wskazaniu “Edytuj komponent” z menu kontekstowego wywołanego prawym klawiszem myszy) zmienię wysokość siedziska. Zauważ, że zmiany zostają automatycznie wprowadzone także w drugim kontekście.

Sketchup - jak dodać komponent? - 04

To jest właśnie charakterystyczna cecha komponentów. Takie obiekty zachowują się jak swoje kopie.

Jak dodać komponent?

Generalnie w SketchUpie powinno unikać się tzw. wolnej geometrii, czyli takiej, która nie jest zagnieżdżona w żadnej grupie czy komponencie. Wszystko w Twojej scenie powinno być w jakimś stopniu shierarchizowane. W jaki jednak sposób tworzy się komponent?

Wystarczy zaznaczyć dowolną geometrię, a następnie wskazać “Utwórz komponent” z menu kontekstowego wywołanego prawym klawiszem myszy. To wywoła dodatkową ramkę, w której można nadać komponentowi nazwę i wybrać jego szczególne właściwości.

Sketchup - jak dodać komponent? - 05

Jeśli tworzysz komponent z wolnej geometrii to możesz dodatkowo określić jego osie, tj. kierunki X, YZ. Nie będzie takiej potrzeby gdy zamieniasz grupę na komponent. Grupa ma już określone wcześniej osie. To dość istotne w przypadku edycji obiektu (np. skalowania) i zamiany komponentu na inny. Ważne, aby wskazać osie w podstawie modelu i aby kolejne kierunki pokrywały się z orientacją siatki.

Jak usunąć komponent?

Komponenty można kopiować, modyfikować; można nawet osadzić komponent w komponencie, zupełnie tak jak w przypadku grup. Znów aktualna jest tu analogia do matrioszek. Spójrz na przykład poniżej. Krzesło to komponent, a w środku jego kontekstu są dwie identyczne nogi, które także zostały zamienione na komponenty. Można je łatwo modyfikować, bo zmiany wprowadza się we wszystkich komponentach jednocześnie.

Sketchup - jak dodać komponent? - 06

Co w przypadku gdy jedno z krzeseł miałoby być inne? Co, gdybym chciał aby siedziska miały inne kolory? W takim przypadku trzeba nie tyle usunąć komponent, co sprawić, aby działał on niezależnie od pozostałych. Nie jest to skomplikowane. Wystarczy zaznaczyć komponent i wskazać “Utwórz unikatowy” z menu wywołanego prawym klawiszem myszy. W ten sposób z powodzeniem zmienię kolor siedziska, jednocześnie zachowując te same komponenty nóg.

Sketchup - jak dodać komponent? - 07

Może się także zdarzyć, że komponent nie jest już w ogóle potrzebny w scenie. Wtedy usuwa się go tak jak każdy inny obiekt w pliku, np. zaznaczając go i klikając Delete na klawiaturze. Komponent zostanie jednak w pamięci SketchUpa i będzie ją obciążał dopóki nie usuniemy go ze specjalnej zakładki Komponenty. Znajdziesz ją w Zasobniku domyślnym, tak jak inne zakładki: Informacje o elemencie, Cienie czy Sceny. Tam przechowywane są wszystkie definicje komponentów i ich dodatkowe opcje. Dopiero tutaj, po usunięciu komponentu (Usuń z menu wywołanego prawym klawiszem myszy) zostanie on faktycznie wyrzucony z pliku.

Sketchup - jak dodać komponent? - 08

Podsumowanie

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu komponenty nie będą już miały przed Tobą tajemnic i będziesz je swobodnie dodawał i usuwał. A jeśli ten temat Cię zainteresował i chcesz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie podstaw oprogramowania SketchUp, to koniecznie sprawdź nasz Kurs SketchUp 2021 Pro od podstaw!

Autor

Piotr Kurpiewski Architekt, Grafik

Z wykształcenia architekt, absolwent architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Z pasji grafik i edukator zafascynowany nowymi technologiami. Założyciel studia wizualizacji niuanse, w którym realizuje zlecenia z zakresu architektury, grafiki i projektowania przemysłowego. Twórca platformy ModelUp oferującej zaawansowane modele 3D przeznaczone do użytku w SketchUpie.

Przeczytaj o programie Sketchup na naszym blogu

Chcesz poznać program Sketchup? Sprawdź nasz darmowy kurs online!