Archicad - Jak zrobić dach wielopołaciowy? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 04-07-2022  |  Data aktualizacji: 21-09-2023  | Autor: Alicja Garbowska

 Aby stworzyć dach wielopołaciowy w Archicadzie, wybierz narzędzie Dach i Palecie Info ustaw "dach wielopołaciowy". Następnie podaj Ustawienia dachu - kąt, warstwy, wykończenie. Sterując myszą w polu obszaru roboczego narysuj dach, nadaj obiektowi kierunek wstawienia i wymiaru. W dalszej części artykułu przedstawiamy szczegóły poszczególnych kroków.

Archicad - Jak zrobić dach wielopołaciowy? Poradnik, tutorial

Dach wielopołaciowy (wielospadowy) składa się z połączonych ze sobą połaci.

Projektowanie dachów tego typu jest bardziej skomplikowane od dachów jednopołaciowych lub dwuspadowych.

Analogicznie jak w przypadku pozostałych rodzajów dachów, również tworzenie dachów wielopołaciowych w  programie Archicad należy rozpocząć od wybrania narzędzia Dach. Dokonać tego można z poziomu palety Narzędzi lub z menu wybierając Projekt (Design), Narzędzia (Design Tools) i Dach (Roof).

Archicad - Jak zrobić dach wielopołaciowy? Poradnik, tutorial - 01

Następnie korzystając z Palety Info ustawiamy:

  • Metoda Geometrii (Geometry Method) – dachy wielopołaciowy,
  • Metoda Konstrukcji (Construction Method) – dach wielopołaciowy.

Archicad - Jak zrobić dach wielopołaciowy? Poradnik, tutorial - 02

Kolejnym krokiem jest zadanie Ustawień dachu (ctrl+T). Należy nadać kąt, ustalić warstwy oraz wykończenie dachu itp. Możliwe jest dokonanie zmian po stworzeniu dachu. Całość zatwierdzamy przyciskiem OK.

Archicad - Jak zrobić dach wielopołaciowy? Poradnik, tutorial - 03

Rysowanie rozpoczynamy od kliknięcia jednokrotnie LPM w polu obszaru roboczego, co powoduje zaczepienie punkt początkowy (narożnik) dachu. Sterując myszą nadajemy obiektowi pożądany kierunek wstawienia oraz wymiary. Wartości wpisać można korzystając z klawiatury. Drugie kliknięcie powoduje zaczepianie przeciwległego narożnika i  wstawienie dachu.

Archicad - Jak zrobić dach wielopołaciowy? Poradnik, tutorial - 04

Możliwe jest również utworzenie dachu w oparciu o narysowany wcześniej za pomocą np. ścian lub linii kształt. W tym wypadku po zadaniu ustawień i wybraniu metody konstrukcji korzystamy z Magicznej Różdżki (przytrzymanie klawisza spacja) klikając w obrys/wewnątrz kształtu, który stanowić ma krawędzie dachu.

Archicad - Jak zrobić dach wielopołaciowy? Poradnik, tutorial - 05

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.    

Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie na naszym blogu