Archicad - Jak ustawić lokalizację i północ projektu? Poradnik, tutorial

Data publikacji: 25-04-2022  |  Data aktualizacji: 24-11-2023  | Autor: Alicja Garbowska

Aby ustawić lokalizację i północ projektu w programie Archicad, skorzystaj z opcji Preferencje Projektu i Lokalizacja Projektu. W oknie Lokalizacja Projektu możesz określić m.in. nazwę projektu, pełny adres inwestycji, szerokość, długość, strefę czasową i wysokość. Północ projektu można zadać poprzez wpisanie kąta lub używając ikonki igły kompasu z opcji Określ Północ Projektu w Preferencjach Projektu.

Archicad - Jak ustawić lokalizację i północ projektu? Poradnik, tutorial

Nowy projekt w programie Archicad należy rozpocząć od określenia lokalizacji inwestycji oraz wyznaczenia orientacji względem kierunków świata. Zadane wartości będą miały wpływ na analizy energetyczne, położenie cieni, badania nasłonecznienia, ustawienia wybranych elementów bibliotecznych i aplikację Google Earth.  

Lokalizacja projektu

By ustawić lokalizację projektu z Menu wybieramy Opcje (Options), Preferencje Projektu (Project Preferences) i Lokalizacja Projektu (Project Location…). Alternatywnie skorzystać można ze znajdującego się w Nawigatorze menu kontekstowego przypisanego do Nazwy Projektu.

Archicad - Jak ustawić lokalizację i północ projektu? Poradnik, tutorial-01

W pojawiającym się oknie Lokalizacji Projektu znajduje się:

  • Nazwa Projektu (Project Name) – dane odczytywane są z  okna Info o Projekcie. W oknie Lokalizacji Projektu istnieje możliwość zmiany tytułu po wybraniu przycisku Edytuj... (Edit...).
  • Pełny Adres Inwestycji (Site Full Address) – analogicznie jak w wypadku Nazwy Projektu – dane pobierane są z Info o  Projekcie. Możliwa jest edycja z poziomu okna Lokalizacji Projektu,
  • Szerokość (Latitude) – by uzyskać rzetelne rezultaty konieczne jest zachowanie możliwie największej precyzji. Zależnie od wymaganego stopnia dokładności skorzystać można z predefiniowanych miast dostępnych po naciśnięciu ikony globusa lub własnoręcznie zadać wartości.
  • Długość (Longitude) – podobnie jak w wypadku Szerokości, precyzyjne wskazanie wartości pozwala na uzyskanie wiarygodnych rezultatów,
  • Strefa czasowa (Time Zone (UTC))– należy wybrać strefę przypisaną do lokalizacji,
  • Wysokość (Altitude (Sea Level))– określenie wysokości dla zadanej lokalizacji projektu. Wartość stosowana jest jako Poziom Odniesienia Projektu od Poziomu Morza (dostęp z Menu – Opcje, Preferencje Projektu i Poziomy Odniesienia). Dane używane są przy eksporcie do Google Earth oraz SketchUp,
  • Pokaż w Google Maps (Show in Google Maps) – przy zapewnionym połączeniu z siecią możliwe jest sprawdzenie lokalizacji poprzez pokazanie w Google Maps miejsca o zadanej długości i  szerokości geograficznej.
  • Północ Projektu (Project North) – kierunek zadać można poprzez wpisanie kąta,
  • Przyciski Import i Eksport – możliwe jest pobranie lub zapisanie danych w formatach XML, Google Earth (.kmz), SketchUp (.skp).

Archicad - Jak ustawić lokalizację i północ projektu? Poradnik, tutorial-02

Graficzne wskazanie północy

Alternatywnie północ określić można w sposób graficzny. Z Menu wybrać należy Opcje (Options), Preferencje Projektu (Project Preferences) i Określ Północ Projektu (Set Project North). W  celu przywołania północy skorzystać można również z Nawigatoramenu kontekstowego Nazwy Projektu przy otwartym rzucie piętra lub widoku 3D.

Archicad - Jak ustawić lokalizację i północ projektu? Poradnik, tutorial-03

Wyświetlona zostanie ikonka igły kompasu, pierwsze kliknięcie lewego przycisku myszy powoduje „zaczepienie” jej w oknie projektu, drugie kliknięcie powoduje określenie północy. Wartość kąta można określić przy użyciu klawiatury.

Archicad - Jak ustawić lokalizację i północ projektu? Poradnik, tutorial-04

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Archicada zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Archicada, które udostępniamy na stronie.

 Pozdrawiam!

Autor

Alicja Garbowska Architekt

 Autorka strony turnonbim.blogspot.com

Przeczytaj o programie Archicad na naszym blogu