Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Ciećwierz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Red Gear Mateusz Ciećwierz, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Żytnia 1B, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, adres e-mail: kontakt@cgwisdom.pl, w dalszej części zwany jako „Administrator”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: kontakt@cgwisdom.pl

O jakie dane mogę zostać poproszony i do czego będą one wykorzystywane?

Rejestracja w serwisie www.cgwisdom.pl - Do założenia konta wymagamy jedynie od Ciebie adresu e-mail. Adres musi zostać potwierdzony poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który otrzymasz kilka sekund po podaniu adresu e-mail i kliknięciu przycisku "Zarejestruj". W każdej chwili możesz skasować swoje konto. Wystarczy, że poinformujesz nas o tym drogą mailową na adres – kontakt@cgwisdom.pl

Składanie zamówienia – Do realizacji zamówienia będziemy potrzebować od Ciebie następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. W wypadku złożenia zamówienia na firmę będziemy potrzebować dodatkowo takich danych jak numer NIP, adres działalności oraz nazwa firmy. Są nam one potrzebne do odpowiedniego zaksięgowania transakcji i wystawienia faktury poprzez serwis iFirma. Faktura wystawia się automatycznie i po każdym zamówieniu można ją pobrać z panelu klienta po przejściu do zakładki – Historia zamówień.

Płatność za złożone zamówienie można opłacać poprzez dwa serwisy, z którymi współpracujemy: Przelewy24 oraz PayPal. Wszystkie dane podane po przejściu na stronę pośrednika płatności są rejestrowane wyłącznie przez te serwisy. Nie są w żaden sposób udostępniane serwisowi www.cgwisdom.pl

Newsletter – aby móc zapisać się do newslettera wymagamy jedynie adresu e-mail. W newsletterze będziemy informować Cię o nowościach na stronie oraz o promocjach. Do rozsyłania newslettera wykorzystujemy serwis Mailerlite.com. Spełnia on wszystkie wymogi jakie nakłada RODO. Aby wypisać się z newslettera wystarczy w jednej z wiadomości, którą od nas otrzymasz wybrać w stopce wiadomości e-mail „anuluj subskrypcję”. 

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jakie dane pobierane są automatycznie po wejściu na serwis www.cgwisdom.pl?

Serwis www.cgwisdom.pl wykorzystuje technologię „cookies” oraz korzysta z zewnętrznych narzędzi do analityki, marketing i komunikacji. W momencie gdy nas odwiedzasz zbierane są anonimowe dane na temat Twoich odwiedzin. Są to np. kraj, rodzaj systemu operacyjnego, czas przebywania na stronie. Są one wykorzystywane przez:

- Serwis www.cgwisdom.pl do zapamiętywania: loginu, hasła oraz stanu koszyka

- Google Analytics do celów statystycznych takich jak: sprawdzanie liczby odwiedzin, czas przebywania na stronie, źródło wejścia na stronę oraz innych parametrów pozwalających dokładniej określić sposób korzystania z serwisu www.cgwisdom.pl

- Google AdWords do celów reklamowych takich jak np. wyświetlanie reklam remarketingowych oraz innych informacji o ofercie serwisu www.cgwisdom.pl

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Sposób ochrony danych osobowych

- Certyfikat SSL - Dzięki certyfikatowi dane, które podajesz na naszej witrynie takie jak hasła, loginy lub numery kart kredytowych są szyfrowane i nie trafią w niepowołane ręce.

  - W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

  • przesyłając wniosek na adres: Red Gear Mateusz Ciećwierz, ul. Żytnia 1B, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  • przesyłając wniosek drogą mailową na adres: kontakt@cgwisdom.pl. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili możesz cofnąć zgody wyrażone na przetwarzanie swoich danych osobowych. Możesz zrobić to poprzez skasowanie swojego konta oraz wypisanie z newslettera.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Usuwanie konta - Procedura

Użytkownik serwisu ma prawo do usunięcia konta w serwisie www.cgwisdom.pl w dowolnym momencie. Aby usunąć konto należy wysłać prośbę na adres kontakt@cgwisdom.pl. Konto zostanie usunięte w przeciągu 7 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia.